Czepkowanie absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Data dodania: 08.07.2019
8 lipca br. pod honorowym patronatem JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia odbyła się uroczystość, podczas której oficjalnie zakończyło naukę 171 studentów kierunku pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu. Głównym bohaterom wydarzenia świętującym odbiór dyplomów ukończenia studiów I stopnia towarzyszyli najbliżsi oraz przedstawiciele Władz Uczelni.

Wszystkich uczestników spotkania przywitała prof. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu. W wydarzeniu uczestniczyli: reprezentujący JM Rektora – prof. Andrzej Deptała - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor
ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju, przedstawiciele Władz Dziekańskich: Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego,  prof. Sylwia Słotwińska - Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, dr hab. Piotr Luliński - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego, prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo WNoZ, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ. Zaproszenie gospodarzy  przyjęły także Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - dr Grażyna Wójcik, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Zofia Małas  oraz dr Zofia Sienkiewicz - Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W imieniu Władz Uczelni oraz swoim własnym do absolwentów zwrócił się prof. Andrzej Deptała - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych. Kierując ciepłe słowa do kończących studia,  powiedział, że odbierane dyplomy są wynikiem ich zdolności, wytrwałości w nauce i ciężkiej pracy. Wyraził przekonanie, że to niezwykła chwila, która pozostanie w ich wspomnieniach na zawsze. Wyrażając dumę z osiągnięć studentów, powiedział, że czepek zobowiązuje do pielęgnowania tradycji zawodowych. Niezwykle ceniony przez pacjentów, stanowiący ogromny kapitał środowiska, wiąże się też z wielką odpowiedzialnością. Prof. Andrzej Deptała, wyrażając wdzięczność za trud, czas i wysiłek włożony w to, aby bohaterowie dzisiejszej uroczystości odebrali dyplomu, przekazał specjalne podziękowania: Dziekanowi Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotrowi Małkowskiemu, Prodziekan  ds. Oddziału Pielęgniarstwa – prof. Bożenie Czarkowskiej-Pączek, Kolegium Dziekańskiemu, Radzie Wydziału, promotorom, recenzentom i wszystkim nauczycielom akademickim.  Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpiły także Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - dr Grażyna Wójcik oraz Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

11 studentek mogących pochwalić się najwyższą średnią uzyskaną z toku studiów, otrzymało nagrody ufundowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Wyróżniono także 2 osoby szczególnie zaangażowane w działalność organizacyjną.

Przed uroczystym złożeniem przysięgi, którą odebrała prof. Bożena Czarkowska-Pączek, odsłuchano „Hymnu pielęgniarek i położnych”. Następnie miała miejsce ceremonia czepkowania i wręczenie dyplomów.

W imieniu kończących studia głos zabrała Paulina Paśko – starościna III roku. Dokonując krótkiego podsumowania minionych trzech lat, podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie do zawodu.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, zgromadzeni obejrzeli prezentację dokumentująca lata nauki na Uczelni.

Ostatnim punktem uroczystości był wykład zatytułowany ”Zmiany klimatyczne. Czy to jest zagrożenie dla zdrowia?”, który wygłosił prof. Bolesław Samoliński - członek Rady Uczelni, kierownik Zakładu  Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM