Pracownicy WUM i UW zrealizują kolejne badania w ramach mikrograntów

Data dodania: 26.06.2019
„Zastosowanie benchtop NMR do śledzenia zmian składu w ekstraktach H. perforatum” to tytuł kolejnego mikrograntu dofinansowanego w ramach współpracy naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jego autorki to dr Katerina Makarova z Zakładu Chemii Fizycznej WUM oraz prof. Anna Gambin z Instytutu Matematyki UW.

W ramach projektu badaczki zajmują się zastosowaniem benchtop NMR o niskiej rozdzielczości z zaawansowanym metodami statystycznymi do monitorowania zmian składu w ekstraktach wodno-elanolowych i elanolowych z kwiatów H. perforatum (dziurawca zwyczajnego), zebranych w różnym czasie w okresie czerwiec-sierpień 2016 r.

Uzyskane wsparcie finansowe umożliwi dokończenie badań wstępnych do przygotowania wspólnego wniosku grantowego w programie NCN oraz ich publikacji w czasopiśmie typu open access z IF>2.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM