Kolejny mikrogrant dla naukowców WUM i UW

Data dodania: 19.06.2019
Maria Strzemieczna - doktorantka z Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM oraz dr hab. Mikołaj Pawlak adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW otrzymali mikrogrant na realizacje projektu pt. „Możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej cudzoziemcom.”

Uzyskane wsparcie finansowe umożliwi udział naukowców w spotkaniu organizowanym w Turynie przez sieć Młodych Badaczy Antropologii Medycznej, należącą do Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych oraz w seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” ISP PAN i WSNSiR UW. Zdobyte w trakcie tych wydarzeń doświadczenia i kontakty zostaną wykorzystanie w przygotowywanym wniosku w ramach konkursu NCN.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM