Minisympozjum „Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców - techniki małoinwazyjne”

Data dodania: 15.06.2019
W dniach 13-14 czerwca br., w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM odbyło się Minisympozjum pt.: „Pobieranie i przeszczepienie nerek od żywych dawców – techniki małoinwazyjne”.

Wydarzenie stanowiło efekt współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z renomowanym ośrodkiem holenderskim Erasmus University Medical Center w Rotterdamie. Gościem, który wystąpił w roli eksperta podczas Minisympozjum, był dr Hendrikus Kimenai (Consultant Transplant Surgeon), ze wspomnianego ośrodka.

W czasie wydarzenia wykonano dwie operacje pobrania nerki metodą małoinwazyjną (całkowicie laparoskopowo) od żywego dawcy,   a następnie przeszczepiono organy spokrewnionym biorcom.

Przeprowadzenie pobrania nerek tą techniką było możliwe dzięki odbyciu dwuletniego stażu w ośrodku w Rotterdamie przez dr Piotra Domagałę (który był operatorem w obu pobraniach nerek), a także udziałowi prof. Wojciecha Lisika i prof. Romana Danielewicza w szkoleniu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów w ramach kursu LIDO.

Przeszczepienia nerek, które podjęły bezpośrednią czynność dokonały zespoły chirurgiczne kierowane przez dr. hab. med. Macieja Kosieradzkiego i prof. Wojciecha Lisika. Pary do przeszczepienia zostały przygotowane przez zespół kwalifikacyjny, w ramach którego  współpracują lekarze z Klinik Instytutu Transplantologii, Zakładu Immunologii i Zakładu Radiologii. W przygotowanie pacjentów, u których wykonano pobranie i przeszczepienie, bezpośrednio zaangażowane były dr Dorota Lewandowska i dr Jolanta Gozdowska z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób, którą kieruje prof. Magdalena Durlik. Operacja była transmitowana do sali wykładowej, gdzie zgromadzone osoby miały możliwość komentowania i dyskusji z zespołem przeprowadzającym transplantację i zaproszonym ekspertem.

Program pierwszego dnia Minisympozjum objął także sesję wykładów dotyczących pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Za stronę organizacyjną wydarzenia odpowiedzialna była dr n. o zdr. Aleksandra Tomaszek, koordynator transplantacyjny ds. pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców.

Zdaniem organizatorów wprowadzenie laparoskopowego pobrania nerki do przeszczepienia rozszerzy paletę technik stosowanych w Klinice i przyczyni się do zwiększenia liczby nerek pobieranych i przeszczepianych od żywych dawców. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej od lat jest wiodącym ośrodkiem transplantacyjnym, w którym przeszczepia się od 20 do 40% wszystkich nerek pochodzących od żywych dawców w Polsce.

Organizatorem logistycznym Minisympozjum  było Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: dr Aleksandra Tomaszek

 

Printer Friendly, PDF & Email