Jubileusz 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Data dodania: 14.06.2019
13 czerwca w Centrum Dydaktycznym odbyła się uroczysta gala przygotowana z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W spotkaniu poprowadzonym przez Dziekana WNoZ prof. Piotra Małkowskiego wziął udział Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

W Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka zebrali się liczni goście, w tym przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych naszej Uczelni, reprezentanci resortu zdrowia, samorządów zawodowych, instytucji ochrony zdrowia, konsultanci krajowi i wojewódzcy, członkowie władz uczelni wyższych z Polski i zagranicy, kierownicy oraz pracownicy katedr, klinik i zakładów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przybyli m.in.: Prorektorzy WUM prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Andrzej Deptała, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekani: prof. Rafał Krenke i prof. Krzysztof Czajkowski (I WL), dr hab. Dariusz Białoszewski (II WL), prof. Kazimierz Szopiński (WLD), prof. Grażyna Nowicka i dr hab. Piotr Luliński (WF), Kanclerz WUM mgr Małgorzata Rejnik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr Grzegorz Juszczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Dorota Zinkowska z Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Agnieszka Gonczarek, Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy Paweł Chęciński, a także członkowie Rady Uczelni, w tym prof. Bolesław Samoliński i dr hab. Marcin Matczak.

Wydział Nauki o Zdrowiu reprezentowali, oprócz Dziekana, Prodziekani: prof. Bożena Czarkowska-Pączek, dr hab. Joanna Gotlib, prof. Piotr Węgrzyn, dr hab. Robert Gałązkowski, prof. Katarzyna Koziak. Przybyli poprzedni Dziekani WNoZ: prof. Longin Marianowski (kierujący Wydziałem w latach 2000-2002) oraz prof. Zdzisław Wójcik (lata 2008-2012). Szczególnie gorąco przywitani zostali obecni na uroczystości członkowie pierwszej Rady Wydziału: prof. Bożena Tarchalska-Kryńska i prof. Bruno Szczygieł.   

Po otwarciu Gali i przywitaniu gości Dziekan prof. Piotr Małkowski zaprosił Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia o wygłoszenie swojego wystąpienia.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, że siłą Wydziału Nauki o Zdrowiu, który na stałe już „wrósł” w tkankę Uniwersytetu, są tworzący go i kierujący nim ludzie. Konsekwencją ich zaangażowania i poświęcenia jest obecna pozycja Wydziału i pięciu kierunków, na których kształceni są studenci. „Wydział kształci ogromną część naszych studentów. W tym roku akademickim liczba żaków wynosi blisko 3000 osób, a od momentu powstania Wydział ukończyło prawie 17 tysięcy absolwentów, którzy z powodzeniem pracują w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Dorobek Wydziału mierzony jest między innymi liczbą wykształconych w nim pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, dietetyków i specjalistów zdrowia publicznego. To nieoceniony wkład Wydziału Nauki o Zdrowiu w rozwój tak Uczelni, jak i ochrony zdrowia w całym kraju” – mówił prof. Mirosław Wielgoś. Rektor podkreślił także osiągnięcia naukowe WNoZ. Przez 20 lat w Wydziale nadano 149 stopni naukowych doktora (z czego 102 w dziedzinie nauki o zdrowiu) oraz 34 stopnie doktora habilitowanego, 8 pracowników uzyskało tytuł profesora, dodatkowo u 4 kolejnych osób procedowane jest postępowanie w celu uzyskania tego tytułu naukowego. Kończąc swoje wystąpienie, Rektor życzył Wydziałowi „dalszego rozwoju i sukcesów dla dobra Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i polskiej nauki”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski zwrócił uwagę na to, że w przyszłości rola Wydziału Nauki o Zdrowiu będzie jeszcze bardziej się zwiększać, a powodem tego stanie się wzrastające znaczenie kadr medycznych wspomagających lekarzy: pielęgniarek, położnych, a także specjalistów zdrowia publicznego i ekonomiki zdrowia.

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu podkreślił, że dokonania Wydziału nie zostałyby osiągnięte bez zaangażowania, konsekwencji i ciężkiej pracy wszystkich pracowników WNoZ oraz wsparcia obecnych i poprzednich władz Uczelni. Podziękował śp. prof. Januszowi Piekarczykowi – Rektorowi w latach 1999-2005, prof. Leszkowi Pączkowi – Rektorowi w latach 2005-2008, oraz obecnym władzom rektorskim i administracyjnym „za pomoc w kontynuowaniu i ulepszaniu działania naszego Wydziału”.

Na ręce Rektora WUM i Dziekana WNoZ kilkanaście obecnych na uroczystości osób złożyło listy gratulacyjne wraz z okolicznościowymi upominkami.

Agnieszka Gonczarek, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczyła prof. Piotrowi Małkowskiemu medal pamiątkowy „Pro Mazovia”, nadawany instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Adam Struzik uhonorował także dyplomami uznania osoby, które w ciągu 20 lat tworzyły i kierowały Wydziałem Nauki o Zdrowiu.

Oficjalne otwarcie obchodów 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu zakończyła prezentacja filmu przygotowanego na tę okazję, w którym wystąpili pracownicy naukowi, nauczyciele, studenci oraz absolwenci WNoZ.

Na część wykładową obchodów jubileuszu złożyły się sesje „Aktualne kierunki rozwoju nauk o zdrowiu” oraz sesja naukowa, podczas której zaprezentowano prace o najwyższej punktacji IF pracowników WNoZ z 2018 roku. W programie sesji I znalazły się wystąpienia: prof. Marii Ruzafa Martinez (Department of Nursing, University of Murcia, Hiszpania), prof. Katarzyny Czabanowskiej (International Health Department, Maastricht University, Holandia), dr. hab. Roberta Gałązkowskiego (Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ WUM), dr Olgi Troniny (Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii WUM) oraz Katarzyny Ładno (Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie).

Program sesji naukowej składał się z wystąpień: prof. Andrzeja Deptały (Zakład Profilaktyki Onkologicznej WNoZ), prof. Bożeny Kociszewskiej-Najman (Klinika Neonatologii WNoZ), dr Aleksandry Wesołowskiej (Klinika Neonatologii WNoZ, Zakład Dietetyki Klinicznej WNoZ), lek. Piotra Alstera (Klinika Neurologii WNoZ), dr hab. Anny Badowskiej-Kozakiewicz (Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ) oraz prof. Piotra Węgrzyna (Klinika Położnictwa i Perinatologii WNoZ).

Akcentem artystycznym był występ Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzonego przez Daniela Synowca oraz recital Mariana Opani pt. „Moje fascynacje”.

 

Cezar Ksel
Biuro Prasowe WUM

 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny