Warszawski Uniwersytet Medyczny Beneficjentem w Konkursie „International Alumni”

Data dodania: 05.06.2019
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała naszej Uczelni dofinansowanie w wysokości 99 995,00 PLN na realizację projektu „Medical University of Warsaw English Division Student Alumni (EDSA) Reunion” w ramach konkursu „International Alumni”, którego celem jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

W ramach projektu „Medical University of Warsaw English Division Student Alumni (EDSA) Reunion” nasza Uczelnia zapoczątkuje współpracę z zagranicznymi absolwentami WUM oraz założy stowarzyszenie EDSA na rzecz promowania English Division WUM (ED WUM) i English Dentistry Division WUM (EDD WUM) za granicą. Podejmie także działania mające na celu budowanie poczucia tożsamości zagranicznych absolwentów z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W tym celu opracowane zostaną narzędzia informacyjno-promocyjne, takie jak baza danych zagranicznych absolwentów oraz "Marka Wydziału English Division WUM". Zostanie także zorganizowana konferencja z okazji 20-lecia ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów English Division WUM.

Zakłada się, że projekt przyniesie korzyści w postaci: wzrostu poczucia przynależności absolwentów zagranicznych do Alma Mater, długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami WUM, podniesienia świadomości nt. możliwych ścieżek rozwoju kariery zawodowej wśród obecnych studentów ED WUM i EDD WUM oraz promocji WUM na zagranicznym rynku edukacyjnym.

 

Biuro Informacji i Promocji