VI Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Data dodania: 24.05.2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny był gospodarzem szóstej edycji konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. W wydarzeniu, które odbyło się 23 maja br. w Auli Centrum Dydaktycznego uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i CRO (Contract Research Organization) oraz organizacji pacjenckich.

Organizatorami spotkania, któremu towarzyszyło hasło „Badania kliniczne u progu zmian”, były: Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz nasza Uczelnia.

Celem konferencji było promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych. Zamierzeniem inicjatorów było także określenie przez wspomniane podmioty wspólnych celów, a zarazem wsparcie rozwoju innowacji w Polsce. W imieniu organizatorów głos zabrali: Aneta Sitarska-Haber - członek Zarządu GCPpl, dr Teresa Brodniewicz - Prezes GCPpl, Bogna Cichowska-Duma - Dyrektor Generalny INFARMY oraz dr Krzysztof Broniec – Prezes  POLCRO.

Podczas konferencji, na którą złożyły się prezentacje, debata i panel dyskusyjny, omówiono działalność powołanej w tym roku Agencji Badań Medycznych, przedstawiono aktualny stan prawny i harmonogram prac oczekiwanej ustawy o badaniach klinicznych, opowiedziano również o nowych rozwiązaniach informatycznych i technologicznych jako ważnym czynniku rozwoju medycyny oraz  wsparcia w procesie tworzenia nowych leków. Podczas debaty, dotyczącej rozwoju innowacyjnych terapii, eksperci starali się m.in. dać odpowiedź na pytania: w jakich obszarach zaobserwowano największy rozwój nowych terapii i czy pacjenci w Polsce mają szansę dostępu do nich? Czy w najbliższych latach możemy się spodziewać rejestracji nowych przełomowych leków ?

Zaprezentowano także wyniki ankiety „Co pacjenci wiedzą o badaniach klinicznych?” oraz projekt i kampanię informacyjną dotyczącą udziału chorych w badaniach klinicznych. W programie wydarzenia znalazł się także panel dyskusyjny poświęcony potrzebie współpracy między lekarzami i pacjentami, która zwiększyłaby świadomość na temat badań klinicznych oraz poszerzyła

W czasie konferencji rozstrzygnięto branżowy konkurs „Liderzy Badań Klinicznych”, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM