Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny był gospodarzem szóstej edycji konferencji  zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. W wydarzeniu, które odbyło się 23 maja br. w Auli Centrum Dydaktycznego uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i CRO (Contract Research Organization) oraz organizacji pacjenckich.

Organizatorami spotkania, któremu towarzyszyło hasło „Badania kliniczne u progu zmian”, były: Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz nasza Uczelnia.

Celem konferencji było promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych. Zamierzeniem inicjatorów było także określenie przez wspomniane podmioty wspólnych celów, a zarazem wsparcie rozwoju innowacji w Polsce. W imieniu organizatorów głos zabrali: Aneta Sitarska-Haber - członek Zarządu GCPpl, dr Teresa Brodniewicz - Prezes GCPpl, Bogna Cichowska-Duma - Dyrektor Generalny INFARMY oraz dr Krzysztof Broniec – Prezes  POLCRO.

Podczas konferencji, na którą złożyły się prezentacje, debata i panel dyskusyjny, omówiono działalność powołanej w tym roku Agencji Badań Medycznych, przedstawiono aktualny stan prawny i harmonogram prac oczekiwanej ustawy o badaniach klinicznych, opowiedziano również o nowych rozwiązaniach informatycznych i technologicznych jako ważnym czynniku rozwoju medycyny oraz  wsparcia w procesie tworzenia nowych leków. Podczas debaty, dotyczącej rozwoju innowacyjnych terapii, eksperci starali się m.in. dać odpowiedź na pytania: w jakich obszarach zaobserwowano największy rozwój nowych terapii i czy pacjenci w Polsce mają szansę dostępu do nich? Czy w najbliższych latach możemy się spodziewać rejestracji nowych przełomowych leków ?

Zaprezentowano także wyniki ankiety „Co pacjenci wiedzą o badaniach klinicznych?” oraz projekt i kampanię informacyjną dotyczącą udziału chorych w badaniach klinicznych. W programie wydarzenia znalazł się także panel dyskusyjny poświęcony potrzebie współpracy między lekarzami i pacjentami, która zwiększyłaby świadomość na temat badań klinicznych oraz poszerzyła

W czasie konferencji rozstrzygnięto branżowy konkurs „Liderzy Badań Klinicznych”, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 01.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 02.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 03.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 04.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 05.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 06.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 07.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 08.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 09.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 10.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 11.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 12.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 13.jpg
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter