XIV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 08.05.2019
7 maja 2019 roku odbyła się XIV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego. Tegoroczna edycja połączona została z sesją wspomnieniową i otwarciem wystawy poświęconej prof. Andrzejowi Trzebskiemu – zmarłemu w 2017 roku wybitnemu fizjologowi, byłemu Dziekanowi Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Prorektorowi naszej Uczelni, wieloletniemu Kierownikowi Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaprosili prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego oraz dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM, w którego salach odbyła się pierwsza część konferencji: „Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim”.

Spotkanie, które poprowadził Dziekan I Wydziału Lekarskiego, zaszczyciły swoją obecnością władze naszej Uczelni: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Jadwiga Turło i prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Katarzyna Koziak, a także członkowie władz dziekańskich I WL: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Rafał Krenke, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Przemysław Kunert. Przybyli również m.in.: prof. Marek Krawczyk – były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Stanisław Czuczwar – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, doktor honoris causa naszej Uczelni z roku 2017, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska – Wiceprezes Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności i była Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, a także reprezentanci zakładów fizjologicznych polskich uczelni wyższych oraz kierownicy katedr, klinik i zakładów WUM. W sesji wspomnieniowej o prof. Andrzeju Trzebskim wziął udział syn Profesora – Franciszek, zaś gościem honorowym był prof. Janusz Lipski z Uniwersytetu w Auckland.

Otwierając konferencję, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski podkreślił wielki wkład prof. Andrzeja Trzebskiego w rozwój polskiej fizjologii i w zdobycze naukowe kierowanego przez Profesora Zakładu oraz swojej Alma Mater, z którą związany był od momentu rozpoczęcia studiów na Wydziale Lekarskim w 1946 roku aż do roku 2003.

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś wyraził nadzieję, że zainaugurowana przed czternastoma laty przez prof. Marka Krawczyka tradycja Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego przetrwa zmiany rozpoczęte na naszej Uczelni wynikające z połączenia I i II Wydziału Lekarskiego. Przypominając postać prof. Andrzeja Trzebskiego, rektor zauważył, że, niezależnie od licznych funkcji administracyjnych, które Profesor sprawował w naszej Uczelni, „przeszedł do historii jako wybitny naukowiec, ojciec hipertensjologii i wielu innych nauk pojawiających się na gruncie fizjologii, której poświęcił się Pan Profesor Trzebski”. Zwrócił jednak uwagę, że wspominając postać Profesora, nie możemy zapomnieć także o Jego osiągnięciach dydaktycznych. „Profesor Andrzej Trzebski był twórcą rad pedagogicznych, testów z przedmiotu fizjologia oraz ankietyzacji i ewaluacji nauczycieli akademickich. To były pionierskie na owe czasy rozwiązania, które przetrwały próbę czasu” – powiedział rektor. Kończąc, prof. Mirosław Wielgoś wyraził przekonanie, że pamięć o prof. Andrzeju Trzebskim w naszej Uczelni i naszych sercach będzie trwała wiecznie.

Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan I WL oraz Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, dzieląc się swoim wspomnieniem o prof. Andrzeju Trzebskim, stwierdziła: „Był naszym nauczycielem, mistrzem, przewodnikiem, do którego zawsze mogliśmy zwrócić się z każdego rodzaju problemem. (…)  Otaczał się młodymi ludźmi, dla których znajdował czas, z którymi przeprowadzał doświadczenia, którym tłumaczył, jak prowadzić badania oraz jak należy postępować w życiu”.

Prof. Janusz Lipski swoją prezentację pt. „Non omnis moriar – reminiscencje ucznia z antypodów o Profesorze Andrzeju Trzebskim” – poświęconą wspomnieniom o współpracy z Profesorem oraz wieloletnim kontaktom naukowym i pozanaukowym – zadedykował Pani Hannie Trzebskiej i Panu Franciszkowi Trzebskiemu – żonie oraz synowi Profesora. Kończąc swój wykład powiedział: „Mieliśmy ogromne szczęście być wychowankami tak wybitnego człowieka, nauczyciela i mentora, który dał nam najlepszy jaki można sobie wyobrazić przykład tego, jak kontynuować ambitne plany naukowe oraz jak postępować z własnymi studentami i kolegami w zespole”.

Swoimi wspomnieniami o prof. Andrzeju Trzebskim podzielili się także: prof. Marek Krawczyk, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska oraz dr hab. Michał Biały z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Następnie do zapoznania się z wystawą zaprosił dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

Część naukową, odbywającą się w auli Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, stanowiły wykłady:

  • prof. dr. hab. Krzysztofa Narkiewicza (Kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) „Regulacja układu krążenia i oddechowego w chorobach układu sercowo-naczyniowego” oraz
  • dr. hab. Pawła Zalewskiego (z Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Zaburzenia autonomiczne w zespole przewlekłego zmęczenia”.
     

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM