Nominacja dla dr hab. Agnieszki Kapłon-Cieślickiej

Data dodania: 29.04.2019
26 kwietnia br., podczas odbywającego się w Ustroniu Walnego Zgromadzenia członków "Klubu 30" Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM została Prezesem – Elektem Klubu.

Dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka to już czwarta osoba reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny we Władzach "Klubu 30". Wcześniej funkcje prezesa sprawowali: prof. Krzysztof J. Filipiak (I Katedra i Klinika Kardiologii), dr hab. Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii ) oraz prof. Piotr Pruszczyk (Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej).

Założony w 1994 r. "Klub 30" stanowi sekcję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Celem działania organizacji jest integracja środowiska młodych kardiologów poprzez wymianę myśli naukowej,  współpracę międzyośrodkową, dzielenie się pomysłami badawczymi i inicjowanie wspólnych projektów. Formami pracy Klubu są tzw. Spotkania Wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych członków), spotkania w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sesje Naukowe w trakcie Kongresów PTK.

 Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Medycyna Praktyczna - Kardiologia