Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM

Data dodania: 26.04.2019
24 kwietnia 2019 w siedzibie naszej Uczelni wizytowała delegacja z Ambasad Republiki Iraku w Bukareszcie i w Warszawie, na czele z Jego Ekscelencją Ambasadorem Republiki Iraku w Polsce – Hussein’em Al-Safim. W imieniu Władz Rektorskich gości przyjął Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak.

W spotkaniu uczestniczyli również: odpowiedzialny za studentów irackich w Polsce Szef Biura Charge d’Affaires Ambasady Republiki Iraku w Warszawie - Nour Al-Lahoof, Attaché Kulturalny Ambasady Republiki Iraku w Bukareszcie - dr Sabah Hasan Mijbil, tłumacz Ambasady - Ali Ibadi, dr hab. Beata Kucińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, pełniąca funkcję Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej przy English Division, Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska oraz Kierownik Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – mgr Magdalena Kawałczewska.  

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Prorektora prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka, który przedstawił historię i działalność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współpracę międzynarodową i osiągnięcia Uczelni w dziedzinie edukacyjnej, naukowej i klinicznej.
Odpowiadając na zainteresowanie strony irackiej zwiększenie, liczby studentów z tego kraju w naszej Uczelni, dr hab. Beata Kuchcińska zaprezentowała gościom Oddział Nauczania w Języku Angielskim - English Division. Przedstawiciele Iraku byli pod dużym wrażeniem wysokich standardów nauczania w naszej Alma Mater.

Podczas wizyty omówiono planowane podpisanie umowy bilateralnej, w ramach której w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym organizowane byłyby staże i szkolenia lekarzy irackich. Umowa zakładałaby również m.in. wymianę dydaktyczną i naukową, wspólne projekty badawcze oraz tworzenie i publikowanie artykułów naukowych, organizację spotkań naukowych i warsztatów, dzielenie się metodami nauczania i materiałami edukacyjnymi oraz naukowymi i publikacjami.

Prof. Krzysztof J. Filipiak podkreślił, że nasza Uczelnia docenia zainteresowanie władz irackich współpracą z WUM i dołoży wszelkich starań, aby przebiegała ona owocnie dla obu zainteresowanych stron, zwłaszcza w zakresie organizacji wspomnianych staży i szkoleń. Ambasador Iraku podziękował za spotkanie i wyraził nadzieję, że będzie ono początkiem długoletniej i efektywnej współpracy.

 

Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM