Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM

24 kwietnia 2019 w siedzibie naszej Uczelni wizytowała delegacja z Ambasad Republiki Iraku w Bukareszcie i w Warszawie, na czele z Jego Ekscelencją Ambasadorem Republiki Iraku w Polsce – Hussein’em Al-Safim. W imieniu Władz Rektorskich gości przyjął Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak.

W spotkaniu uczestniczyli również: odpowiedzialny za studentów irackich w Polsce Szef Biura Charge d’Affaires Ambasady Republiki Iraku w Warszawie - Nour Al-Lahoof, Attaché Kulturalny Ambasady Republiki Iraku w Bukareszcie - dr Sabah Hasan Mijbil, tłumacz Ambasady - Ali Ibadi, dr hab. Beata Kucińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, pełniąca funkcję Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej przy English Division, Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska oraz Kierownik Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – mgr Magdalena Kawałczewska.  

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Prorektora prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka, który przedstawił historię i działalność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współpracę międzynarodową i osiągnięcia Uczelni w dziedzinie edukacyjnej, naukowej i klinicznej.
Odpowiadając na zainteresowanie strony irackiej zwiększenie, liczby studentów z tego kraju w naszej Uczelni, dr hab. Beata Kuchcińska zaprezentowała gościom Oddział Nauczania w Języku Angielskim - English Division. Przedstawiciele Iraku byli pod dużym wrażeniem wysokich standardów nauczania w naszej Alma Mater.

Podczas wizyty omówiono planowane podpisanie umowy bilateralnej, w ramach której w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym organizowane byłyby staże i szkolenia lekarzy irackich. Umowa zakładałaby również m.in. wymianę dydaktyczną i naukową, wspólne projekty badawcze oraz tworzenie i publikowanie artykułów naukowych, organizację spotkań naukowych i warsztatów, dzielenie się metodami nauczania i materiałami edukacyjnymi oraz naukowymi i publikacjami.

Prof. Krzysztof J. Filipiak podkreślił, że nasza Uczelnia docenia zainteresowanie władz irackich współpracą z WUM i dołoży wszelkich starań, aby przebiegała ona owocnie dla obu zainteresowanych stron, zwłaszcza w zakresie organizacji wspomnianych staży i szkoleń. Ambasador Iraku podziękował za spotkanie i wyraził nadzieję, że będzie ono początkiem długoletniej i efektywnej współpracy.

Lidia Przepióra-Dziewulska
Dział Współpracy z Zagranicą

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Przedstawiciele Ambasad Republiki Iraku gośćmi WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter