Studentki Oddziału Medycyny Laboratoryjnej laureatkami V Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych

Data dodania: 16.04.2019
Podczas 5. edycji konkursu „Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne”, który odbył się w dniach 10-13 kwietnia w Krakowie, studentki Oddziału Medycyny Laboratoryjnej: Monika Słomka (IV rok), Katarzyna Konderla (IV rok) i Daria Malarczyk (V rok), członkinie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych WUM, zajęły I miejsce.

Celem konkursu, skierowanego do studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna z uczelni medycznych z całej Polski, jest zachęcenie do poszerzenia wiedzy i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, sprawdzenie zdolności analizowania i wyciągania wniosków oraz zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaką niesie za sobą zawód diagnosty laboratoryjnego oraz podkreślenie jego istotnej roli w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Laureatki z naszej Uczelni przeszły pozytywnie wszystkie etapy konkursu, obejmujące zagadnienia z poszczególnych dziedzin szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej, tj. z analityki ogólnej, serologii, biologii molekularnej, chemii klinicznej, diagnostyki parazytologicznej, hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii i toksykologii.

Organizatorem konkursu V Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych było Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Biuro Informacji i Promocji