Regulamin świadczeń socjalnych WUM

Data dodania: 16.04.2019
Z dniem 1 maja 2019 r. zostanie wprowadzona aktualizacja Regulaminu świadczeń socjalnych obowiązującego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Po konsultacjach ze związkami zawodowymi zmianie ulega § 18 regulaminu dotyczący zasad i trybu przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe. Zgodnie z pkt 11 ww. paragrafu wniosek o kolejną pożyczkę mieszkaniową można składać nie wcześniej niż po upływie 1 (jednego) roku kalendarzowego od dnia spłaty całej poprzedniej pożyczki mieszkaniowej. Wnioski złożone przed wejściem w życie aktualizacji będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, to znaczy bez rocznej karencji.

https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_3…

 

Biuro Informacji i Promocji