Pierwszy Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny

Data dodania: 12.04.2019
5 kwietnia br. odbył się Pierwszy Ukraińsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny w Kijowe, będący wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy Klinikami Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Aleksandra Bohomolca w Kijowie, w ramach umowy zatwierdzonej przez Senaty obydwu uczelni.

Przewodniczącymi Komitetu Naukowego oraz pomysłodawcami zajazdu byli: prof. Oleksandr Naumenko, obecny p.o. Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego a zarazem Kierownik Katedry Otolaryngologii w Kijowie oraz z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Kazimierz Niemczyk - Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (ESBS).

W spotkaniu uczestniczyło 300 lekarzy z głównie z Ukrainy i Polski. Obecni byli także wykładowcy i lekarze z Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Białorusi i Uzbekistanu. Nasz kraj reprezentowało 40 uczestników m. in. z Klinik Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej CMKP oraz Oddziału Otolaryngologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Wśród uczestników ze strony ukraińskiej byli również przedstawiciele wszystkich ośrodków uniwersyteckich i instytutów.

Kongres składał się z trzech sesji plenarnych dotyczących innowacji w otologii, rynologii oraz leczeniu chorób gardła i krtani, którym przewodniczyli prof. Oleksandr Naumenko, prof. Kazimierz Niemczyk, prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz i prof. Yulia Deeva.  Zainteresowanie uczestników prezentowanymi zagadnieniami podkreślały liczne pytania do prelegentów oraz ożywiona dyskusja w kuluarach.

W trakcie Kongresu rezydent Kliniki Otolaryngologii WUM - lek. Przemysław Krawczyk, otrzymał nagrodę za najlepszą pracę pt. „Evaluation of diagnostic and prognostic value of miRNA among patients with laryngeal cancer in the Polish population”.

Oprócz posiedzeń naukowych, przewidziano liczne atrakcje turystyczne, w tym zwiedzanie unikatowych zabytków Kijowa oraz bogaty program artystyczny w trakcie wieczornego „get together”, stanowiącego zwieńczenie całodniowych obrad.

Organizatorzy, dziękując wszystkim za udział, poinformowali, iż w przyszłym roku planują Drugi Ukraińsko-Polski Kongres, który będzie miał miejsce w położonej nad Morzem Czarnym w Odessie. Kolejna edycja Kongresu ma na celu podkreślenie partnerskich relacji oraz chęci dalszej, bliskiej współpracy pomiędzy otolaryngologami polskimi i ukraińskimi, a także między naszymi Uniwersytetami. W osobie aktualnego Rektora Uniwersytetu w Kijowie nasza Alma Mater ma wielkiego sprzymierzeńca i przyjaciela.

 

Fot. Archiwum własne Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM

 

Biuro Informacji i Promocji