Wizyta Delegacji National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) z USA

Data dodania: 26.03.2019
25 marca br. delegacja NIAID/NIH gościła z wizytą w naszej Uczelni. Był to pierwszy w historii, oficjalny pobyt w Polsce przedstawicieli NIH i miał miejsce po podpisaniu w lipcu 2018 r. pierwszego porozumienia o współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie medycyny przez Ministra Szumowskiego i Sekretarza US Department of Health. NIAID jest drugim największym Instytutem NIH, którego Fundusz na Badania Międzynarodowe wynosi 700 mln US $.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NIAID/NIH: prof. F. Gray Handley - Dyrektor ds. Międzynarodowej Współpracy w Badaniach Naukowych – oficjalny przedstawiciel Dyrektora NIH, prof. Joseph Campbell z Departamentu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych oraz  Joyelle Dominique z Biura Badań Międzynarodowych.

Pierwsza część wizyty odbyła się w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM. Gospodarzem tej części spotkania był prof. Andrzej Horban, a współgospodarzami prof. Alicja Wiercińska-Drapało, prof. Magdalena Marczyńska i prof. Marek Radkowski. Następnie odbyły się wykłady, wygłoszone przez liderów z dziedzin chorób zakaźnych, immunologii klinicznej, mikrobiologii, alergologii i zaburzeń oporności. Delegacja zwiedziła również laboratoria i klinikę pacjentów HIV. Prof. Andrzej Horban podsumowując tę część wizyty, podkreślił jej wyjątkowe znaczenie, jak również wieloletnie uczestnictwo Kliniki w grantach NIH.

Podczas oficjalnej części, która odbyła się w Rektoracie WUM, gości powitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, a następnie przedstawił Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ze strony naszej Uczelni w obu częściach wizyty uczestniczyli kierownicy jednostek, profesorowie i docenci: były Rektor WUM i współorganizator tej wizyty – prof. Andrzej Górski (członek rządowego zespołu ds. współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie medycyny), prof. Andrzej Horban, prof. Alicja Wiercińska-Drapało, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Marek Radkowski, prof. Bolesław Samoliński (Dziekan CKP), prof. Dominika Nowis, prof. Krzysztof Mucha, doc. Justyna Kowalska, dr Jarosław Biliński, dr Tomasz Mikuła, dr inż. Maciej Przybylski, jak również Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Pan Profesor Joseph Campbell i pani Joyelle Dominique przedstawili główny zarys działalności Instytutu NIAID/NIH i możliwości współpracy z WUM. Prof. Krzysztof J. Filipiak podkreślił ogromną wagę wizyty uznanego w świecie Instytutu NIAID/NIH i nowe możliwości, jakie się otwierają przed naszą Uczelnią.

Spotkanie otwiera nowe perspektywy współpracy i wspólnych badań naukowych, w tym pozyskiwanie grantów i kontraktów.

 

Materiał: Lidia Przepióra-Dziewulska
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM