Publikacje pracowników WUM wyróżnione podczas IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

Data dodania: 13.03.2019
5 marca br. Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej nagrodziła prace badawcze z dziedziny medycyny lub biologii medycznej zgłoszone do konkursu odbywającego się podczas IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. Nasze zespoły naukowe w skład których weszli głównie pracownicy Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii kierowanej przez prof. Zbigniewa Gacionga oraz Zakładu Farmakodynamiki i Patofizjologii kierowanej przez dr hab. Magdalenę Bujalską-Zadrożny, otrzymały dwie pierwsze nagrody. Wyróżnione publikacje powstały w ramach badań prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Mariusz Sacharczuka.

Jury oceniając zgłoszone prace, które były opublikowane w czasopismach indeksowanych w JCR (Journal Citation Report), brało pod uwagę, ich metodologię, umiejętność prezentacji wyników i wartość aplikacyjną.

1 miejsce przyznano zespołowi w składzie: mgr Piotr Poznański, dr Anna Leśniak, dr hab. Michał Korostyński, dr hab. Mariusz Sacharczuk za pracę "Ethanol consumption following mild traumatic brain injury is related to the blood-brain barrier permeability". Addiction Biology. 2018. 10.1111/adb.12683. Q1, IF 5.578, pkt. MNiSW 40

2 miejsce przypadło zespołowi w składzie: mgr Piotr Poznański, dr Anna Leśniak, dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny, dr Joanna Strzemecka, dr hab. Mariusz Sacharczuk za pracę "Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity". Neuropharmacology. 2018;144:37-42. Q1, IF 4.249,  pkt. MNiSW 40.

 

Biuro Informacji i Promocji