Prof. Piotr Pruszczyk w Komisji Ewaluacji Nauki

Data dodania: 07.03.2019
1 marca 2019 r. prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany w skład Komisji Ewaluacji Nauki.

Komisja Ewaluacji Nauki to nowy organ ustanowiony przez Konstytucję dla Nauki. Do zadań komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w 2021 roku. Oprócz ewaluacji jednostek naukowych KEN zajmie się również ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich. Będzie również odpowiedzialna m.in. za przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a także przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

W skład KEN wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, którzy zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze oraz instytuty międzynarodowe. Do komisji powołano także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsze posiedzenie KEN odbyło się 1 marca.

 

Biuro Prasowe

Fot. Dział Fotomedyczny WUM