Wystawa „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy” otwarta!

Data dodania: 06.03.2019
6 marca 2019 r. w Galerii Wystaw Czasowych budynku Centrum Biblioteczno–Informacyjnego WUM JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM dr n. hum. Adam Tyszkiewicz dokonali uroczystego otwarcia wystawy pt. „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy”.

Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Medycyny WUM. Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku kobiet, które przez wieki z powodzeniem uprawiały, rozwijały i przekazywały nowym pokoleniom sztukę lekarską. Ogromny dorobek i wkład jaki kobiety wniosły w rozwój polskiej i światowej medycyny, a także kształcenie kobiet na poziomie uniwersyteckim, ich dążenia do równouprawnienia, nie tylko w środowisku akademickim. Idea zorganizowania Wystawy, stwarza nie tylko okazję do lepszego poznania dziejów kobiet w medycynie, ale także jest niewątpliwie inspiracją dla całego środowiska naukowy Warszawy.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. Mirosław Wielgoś powiedział: „Medycyna jest kobietą. Wszystkie specjalności lekarskie są rodzaju żeńskiego. Tytułowa postać Wystawy Hygiea w starożytnej Grecji uchodziła za boginię i uosobienie zdrowia i była czczona wraz z ojcem Asklepiosem - bogiem sztuki lekarskiej. Hipokrates wprowadził imiona Hygiei i jej siostry Panakei – bogini lecznictwa, do pierwotnego tekstu przysięgi lekarskiej. Od imienia Hygiei pochodzi również higiena, a jej wizerunek wraz z atrybutami - misą i wężem - stanowi symbol farmacji i aptek".

Przez stulecia kobiety udowodniały, że są mądre, silne, skuteczne, nieprzeciętne, pełne empatii i zaangażowania, a ich dokonania budzą szacunek i podziw na świecie. Współczesne kobiety studiują, pracują i tworzą społeczność akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pełniąc wiele prestiżowych funkcji i piastując eksponowane stanowiska, zarówno w katedrach, klinikach, jak i strukturach władz Uczelni”- podkreślał prof. Wielgoś.

Aktualną władzę rektorską w kadencji 2016-2020 sprawują dwie kobiety, zaś we władzach dziekańskich aż jedenaście. Blisko 1000 kobiet jest zatrudnionych w naszej Uczelni na stanowiskach nauczycieli akademickich. Najwyższą godność akademicką – tytuł Doktora Honoris Causa otrzymały w roku 2002 i 2018 dwie wspaniałe kobiety: prof. Ewa Radwańska i prof. Ewa Kuligowska. Spośród 24 kobiet, które znalazły się na liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia 2018 r. organizowanej przez redakcję Pulsu Medycyny, cztery wywodzą się z naszej Uczelni.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM