IX Finał Konkursu Prac Magisterskich Analityki Medycznej

Data dodania: 28.02.2019
27 lutego br. odbyła się konferencja, podczas której rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich przeznaczony dla absolwentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego.

Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM oraz Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Gospodarzem uroczystości była prof. Grażyna Nowicka – Prodziekan ds. Medycyny Laboratoryjnej WF, zaś grono zaproszonych gości stanowili:  Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, Prodziekan ds. Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib, przedstawiciele Władz Dziekańskich WF, nauczyciele akademiccy i naukowcy współpracujący z Wydziałem Farmaceutycznym. Zaproszenie organizatorów przyjęli także Justyna Marynowska - Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Maciej Janiak - Przedstawiciel KRDL na województwo mazowieckie, Monika Jabłonowska -Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, Dagna Bobilewicz była Prezes i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Sławomir Białek - Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prof. Grażyna Nowicka podkreśliła szczególny charakter wydarzenia, które jest zorganizowane przez studentów i do nich adresowane, i jak stwierdziła, stanowi także doskonałą formę przygotowania do przyszłej pracy naukowej i z pewnością zaprocentuje w rozpoczynającym się życiu zawodowym absolwentów.

Prof. Barbara Górnicka – dziękując za zaproszenie na konferencję, stwierdziła, że to nie tylko święto Wydziału, ale i całej Uczelni. Dodała, iż to bardzo ważna inicjatywa, która potwierdza ogromne zaangażowanie studentów. Wyraziła się także z uznaniem o wysokim poziomie naukowym prac magisterskich powstających na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego, co w jej opinii jest sukcesem studentów, promotorów i całego Wydziału.

Głos zabrał także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński. Gratulując wszystkim finalistom, zaznaczył, ze Wydział przywiązuje szczególną wagę do jakości prac magisterskich, traktując je jako część strategii rozwoju naukowego jednostki. Dodał także, że prace te powstają w ramach ważnych programów naukowych, zaś ich autorzy zostają często współautorami liczących się publikacji.
Prezentację prac magisterskich poprzedziło wystąpienie dr hab. Magdaleny Górskiej-Kosickiej z Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytutu Hematologii i  Transfuzjologii zatytułowane „Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu krzepnięcia u kobiet w ciąży”

W trakcie wystąpień konkursowych swoje prace przedstawiło siedmiu finalistów: Joanna Ćwiek, Paulina Kwapisz, Agnieszka Skrobot, Sylwia Osuch, Agnieszka Ziółkowska, Beata Harasimowicz i Kinga Wilk.

Druga część wydarzenia rozpoczęła się wykładem zatytułowanym „Rola mikrobioty jelitowej w hematologii”, który wygłosił kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM - prof. Grzegorz Basak.

Kulminacyjnym momentem konferencji było ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I miejsce: mgr Beacie Harasimowicz za pracę "Pozyskanie i charakterystyka molekularna indukowanych komórek macierzystych iPSC powstałych w wyniku rewersji fenotypu fibroblastów do stanu pluripotencjalnosci". Praca powstała we współpracy Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM z Zakładem Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka. Promotorem była prof. Grażyna Nowicka, zaś opiekunem dr n. med. Sylwia Rzońca.

II miejsce: mgr Agnieszce Skrobol za pracę "Zbadanie zdolności komórek HL-60 z nadekspresją genu ATG5 do tworzenia sieci NET". Praca powstała w Zakładzie Diagnostyki laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM. Promotorem i opiekunem była dr n. med. Małgorzata Wachowska.

III miejsce: mgr Paulinie Kwapisz za pracę "Ocena występowania komórek immunologicznych w tkance tłuszczowej oczodołów u chorych z orbitopatią Graves’a". Praca powstała w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Promotorem był dr hab. Mirosław Szczepański, opiekunem mgr Dominika Łacheta.

Nagrody dla laureatów ufundowały Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Natomiast firma Synevo ufundowała nagrodę specjalną, która otrzymała mgr Agnieszka Ziółkowska za pracę "Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo zsyntetyzowanych pochodnych benzimidazolu". Praca powstała w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM. Promotorem był prof. Stefan Tyski, zaś opiekunem dr Renata Wolińska.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji
 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM