Nowa publikacja „Warszawski Uniwersytet Medyczny – wczoraj, dziś, jutro”

Data dodania: 27.02.2019
Ukazała się właśnie publikacja „Warszawski Uniwersytet Medyczny – wczoraj, dziś, jutro”, prezentująca dzieje nauczania medycyny w Warszawie od czasów historycznych aż do współczesności - poprzez tradycję akademicką, działalność Katedr i Klinik, funkcjonowanie szeroko rozbudowanej infrastruktury WUM oraz różnorodną aktywność studentów. Premiera książki miała miejsce 25 lutego br. podczas posiedzenia Senatu Uczelni.

Publikację przygotowało Biuro Prasowe WUM:

Redakcja - Marta Wojtach, Kamilla Walczak, Klaudia Wendycz

Opracowanie graficzne: Maja Sosnowska

Fotografie: Andrzej Stepnowski, Tomasz Jędrzejewski, Michał Teperek, Jarosław Oktaba, Wanda Widomska (Dział Fotomedyczny)

W publikacji wykorzystano ponadto zdjęcia: Muzeum Historii Medycyny WUM, Archiwum WUM i Jacka Persy.

Serdecznie dziękujemy za dobrą, twórczą energię, wsparcie i poświęcony czas wszystkim innym zaangażowanym w projekt. Ta książka nie powstałaby bez pomocy tak wielu wspaniałych osób ze społeczności WUM.

 

Biuro Prasowe WUM