VIII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Data dodania: 15.02.2019
15 lutego w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się VIII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana „Teorie pielęgnowania a pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych”. Wydarzeniu patronował Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski.

Uczestników spotkania powitała Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek oraz, w imieniu organizatorów, dr hab. Tomasz Kryczka - kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego. Zaproszenie na spotkanie przyjęła także Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ – dr hab. Joanna Gotlib.

Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek zwracając się do uczestników wydarzenia podziękowała za inicjatywę zorganizowania konferencji, której formuła zakłada sprawdzenie wiedzy studentów. Wyraziła także uznanie dla nauczycieli akademickich za trud włożony w nauczanie. Życzyła również owocnych obrad.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o sobie, ale boicie się zapytać, czyli dlaczego to, jaka/jaki jestem ma wpływ na to, jak wykonuję swoja pracę medyka?” wygłosiła dr Maja Herman z Kliniki Psychiatrii WUM.

Konferencja składała się z II Sesji, podczas których studenci przedstawili wyniki swojej pracy naukowej w formie prezentacji.
Pierwsza z nich nosiła tytuł „Teorie pielęgniarstwa uwzględniające wpływ relacji międzyludzkich na rozwój osobowościowy człowieka”, drugą zaś zatytułowano „Teorie pielęgniarstwa rozpatrujące zaspokajanie potrzeb bytowych człowieka w aspekcie systemowym”. Komisje składające się z nauczycieli akademickich dokonały oceny przygotowanych wystąpień.

Podsumowując spotkanie dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego a zarazem przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zestawiła teorie i modele pielęgnowania z polską praktyką opartą na dowodach naukowych. Omówiła także efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo czyli uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM