Prof. Andrzej Górski na czele Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN

Data dodania: 24.01.2019
21 stycznia br. prof. Andrzej Górski, były Rektor naszej Uczelni został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

Komisja, na czele której stanął prof. Andrzej Górski, jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie. W ramach swoich zadań opracowuje „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego”, wyraża opinię w sprawach dotyczących  naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych. Komisja prowadzi także działalność, której celem jest upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych, może również kierować sprawy dotyczące naruszenia zasad etycznych do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Więcej informacji o Komisji na stronie.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji