Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Prof. Andrzej Górski na czele Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN

21 stycznia br. prof. Andrzej Górski, były Rektor naszej Uczelni został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

Komisja, na czele której stanął prof. Andrzej Górski, jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie. W ramach swoich zadań opracowuje „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego”, wyraża opinię w sprawach dotyczących  naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych. Komisja prowadzi także działalność, której celem jest upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych, może również kierować sprawy dotyczące naruszenia zasad etycznych do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Więcej informacji o Komisji na stronie.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter