Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego jednym z beneficjentów grantu Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych

Data dodania: 22.01.2019
Projekt badawczy realizowany przez Zakład Diagnostki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojego WUM w ramach programu o nazwie European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR) otrzyma dofinansowanie Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych. Koordynatorem projektu pt. "Metrology to enable rapid and accurate clinical measurements in acute management of sepsis" jest z ramienia Polski prof. Urszula Demkow.

Celem projektu jest identyfikacja nowych biomarkerów i opracowanie/optymalizacja istniejących i  nowych testów diagnostycznych służących do rozpoznawania i monitorowania leczenia posocznicy. Ostatecznym założeniem projektu jest szybsze rozpoznanie oraz zmniejszenie śmiertelności chorych na uogólnione zakażenie.  Obecnie na świecie rocznie notuje się około 30 milionów przypadków sepsy i 6 milionów zgonów. Czas do rozpoznania choroby jest krytyczny dla rokowania. W ramach projektu zostanie opracowany, scharakteryzowany i zwalidowany referencyjny system łączący  istniejące testy w połączeniu z innowacyjnymi metodami w oparciu o nowe technologie (transkryptomika i metagenomika, sieci neutrofilowe). 

Kolejnym krokiem będzie stworzenie nowych algorytmów diagnostycznych opracowanych dzięki sztucznej inteligencji zastosowanej do wyłonienia najlepszych rozwiązań. Powstaną nieistniejące dotychczas ramy metrologiczne oraz procedury zapewniające odpowiednią spójności pomiarową pomiędzy laboratoriami europejskimi. Definicja wartości referencyjnych, zapewnienie jakości i powtarzalności, zmniejszenie niepewności diagnostycznej, testy przyłóżkowe dla osób bez treningu laboratoryjnego to kamienie milowe projektu. Planowane  jest wsparcie dla producentów testów IVD w świetle regulacji prawnych EU dotyczących diagnostyki in vitro. Projekt ułatwieni wdrożenie technologii przez końcowych użytkowników (laboratoria I oddziały szpitalne) organizacje opracowujące standardy (ISO/TC 212, CCQM, SoGAT) i  inne organizacje europejskie (np. ESCMID, ESICM, IFCC).

Biuro Informacji i Promocji