66 rocznica powołania I Katedry i Kliniki Kardiologii– spotkanie przy grobach Ojców Założycieli

Data dodania: 21.01.2019
17 stycznia pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak co roku, wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty na grobie prof. Zdzisława Askanasa, założyciela i pierwszego kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych przekształconej w latach późniejszych w I Katedrę i Klinikę Kardiologii WUM.

Zapoczątkowana w 1974 r. tradycja corocznych spotkań przy grobie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach podtrzymywana jest przez kolejne pokolenia uczniów prof. Zdzisława Askanasa. Jest to okazja do wspomnień o Profesorze i początkach działania tej jednostki, ale z biegiem lat także szczególna lekcja historii medycyny dla kolejnych pokoleń lekarzy kształcących się w Klinice. 17 stycznia, jak co roku, złożono także kwiaty na cmentarzu w Pyrach na grobach uczniów Profesora Askanasa – prof. Leszka Ceremużyńskiego, prof. Tadeusza Kraski i prof. Jerzego Kucha.

W tegorocznym spotkaniu na Cmentarzu Powązkowskim uczestniczyli: prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Kliniki Kardiologii, prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Artur Mamcarz – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Jerzy Korewicki z Instytutu Kardiologii,  prof. Andrzej Budaj z CMKP, pracownicy I Kliniki Kardiologii: dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek, dr hab. Marcin Grabowski, dr hab. Filip M. Szymański. Obecny był także lek. Łukasz Januszkiewicz – przedstawiciel rezydentów Kliniki oraz student Bartłomiej Krzowski  -Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice.
Na cmentarz w Pyrach przybyli: prof. Grzegorz Opolski,  prof. Krystyna Cedro-Ceremużyńska – wdowa po prof. Leszku Ceremużyńskim, prof. Hanna Szwed z Instytutu Kardiologii, dr Andrzej Kraska – syn prof. Tadeusza Kraski, prof. Andrzej Budaj, prof. Marek Kuch i dr hab. Bronisław Bednarz z CMKP.

 

Biuro Informacji i Promocji


Fot.: Marek Wasilewski