Fundacja Rozwoju WUM przyznała stypendia wyjazdowe

Data dodania: 18.01.2019
Znamy laureatów konkursu na stypendia wyjazdowe, które przyznał Zarząd Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po rozpatrzeniu 20 wniosków złożonych przez 8 studentów i 12 doktorantów, zdecydowano, że stypendia otrzymają:

Krzysztof Bartkowiak – student  I Wydziału Lekarskiego
Paweł Matrybastudent I Wydziału Lekarskiego
Karolina Grątdoktorantka I Wydziału Lekarskiego
Krzysztof Ozierańskidoktorant I Wydziału Lekarskiego

Stypendium obejmuje wyjazd do uznanego ośrodka zagranicznego na okres nie krótszy niż 14 dni i wynosi 10 tysięcy złotych brutto.

Wszyscy laureaci mają znaczący dorobek naukowy w postaci  IF swoich prac. Są kierownikami lub wykonawcami projektów badawczych, zaś ich doświadczenie obejmuje również staże naukowe. W przeszłości otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za osiągnięcia naukowe. Docenieni przez Fundację byli także członkami komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych. Pozytywnie oceniono również ich aktywny udział w pracach towarzystw naukowych  oraz organizacji studenckich i doktoranckich.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM