Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kongres Zdrowia Publicznego

W dniach 6­–7 grudnia br. w murach naszej uczelni odbył się V Kongres Zdrowia Publicznego, którego organizatorami, wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Katedrą Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM, byli: Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”.

Pierwszy dzień kongresu otwierały wystąpienia Głównego Inspektora Sanitarnego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Zdrowia Publicznego dr. hab. Jarosława Pinkasa oraz prof. Bolesława Samolińskiego, kierownika Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM. Drugi dzień otworzył Jego Magnificencja Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. Zbigniew Król i Maciej Miłkowski – Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Izabela Kucharska i Grzegorz Hudzik – zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, a także liczne grono Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z całej Polski. Gośćmi zagranicznymi byli Djoeke van Dale z RIVM - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiskowego w Holandii oraz Jake Gommon z Public Health England.

Dyskusje panelowe z udziałem ekspertów zdrowia publicznego dotyczyły zagadnień evidence based policy, medycyny stylu życia, zagrożeń środowiskowych, komunikacji w zdrowiu publicznym i profesjonalizacji zdrowia publicznego. W sposób szczególny zaakcentowano wagę evidence based policy w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa.

Tegoroczny kongres zyskał wymiar naukowy. Pierwszego dnia przedstawiciele zespołów naukowych uczelni i instytutów naukowych z całej Polski prezentowali podczas sesji panelowych swoje prace, odbyła się także sesja plakatowa. Autorom najlepszych prezentacji oraz plakatów jury konkursowe przyznało nagrody pieniężne.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Kongres Zdrowia Publicznego 01.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 02.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 03.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 04.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 05.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 06.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 07.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 08.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 09.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 10.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 11.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 12.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 13.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 14.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 15.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 16.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 17.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 18.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 19.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 20.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 21.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 22.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 23.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 24.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 25.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 26.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 27.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 28.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 29.jpg
Kongres Zdrowia Publicznego 30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter