Prof. Andrzej Górski w Komisji ds. etyki w nauce PAN

Data dodania: 11.12.2018
6 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało skład Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022. Jednym z jej członków został prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – rektor naszej Uczelni w latach 1996-1999, profesor zwyczajny w Zakładzie Immunologii Klinicznej.

Komisja do spraw etyki w nauce jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie. Opracowany przez nią „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” wskazuje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac. Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne. Z własnej inicjatywy może kierować sprawy w tej kwestii do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

W jeszcze trwającej kadencji Komisji (2015-2018) prof. Andrzej Górski pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Link do strony PAN: Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na sesji w dniu 6 grudnia 2018 r. wybrało członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022

 

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot.: Kornelia Głowacka-Wolf, źródło: wyborcza.pl

 

 

Printer Friendly, PDF & Email