Pracownik naukowy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego wyróżniony nagrodą The Distinguished Teacher Award

Data dodania: 10.12.2018
Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska z Zakładu Ortodoncji naszej Uczelni otrzymała nagrodę The Distinguished Teacher Award, przyznawaną corocznie przez Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne wyróżniającemu się europejskiemu wykładowcy w dziedzinie ortodoncji.

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska jest pierwszym polskim ortodontą, który został uhonorowany tą nagrodą. 

O nagrodę wnioskuje Zarząd Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przyjęcie nagrody jest powiązane z wygłoszeniem wykładów na 2 uniwersytetach europejskich.

Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne jest najstarszym i największym towarzystwem ortodontycznym w Europie. Zostało założone w 1907 roku. Siedziba towarzystwa mieści się w Londynie. Towarzystwo wydaje czasopismo impaktowane (European Journal of Orthodontics) i organizuje doroczne kongresy ortodontyczne w różnych krajach europejskich. Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne współpracuje z narodowymi towarzystwami ortodontycznymi w Europie, w tym także z Polskim Towarzystwem Ortodontycznym, którego Prezesem jest dr hab. n. med. Ewa Czochrowska. Głównymi celami działalności towarzystwa są: poszerzanie wszystkich aspektów w dziedzinie ortodoncji i jej związków z naukami dodatkowymi dla dobra publicznego oraz dążenie do wspierania tej dziedziny wśród wszystkich gałęzi zawodu dentysty w Europie i na świecie. 

Biuro Informacji i Promocji WUM