Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowiec naszej Uczelni nagrodzony Medalem Młodego Uczonego

Dr hab. Michał Grąt z  Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby został wyróżniony Medalem Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej za „opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do profilaktyki klinicznej jako tzw. „kryteria warszawskie””.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Medal nadaje rektor PW na wniosek  Kapituły Medalu uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się  samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju.

IMG_2902.jpg
IMG_2903.jpg
IMG_2909.jpg
IMG_2912.jpg
3.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter