Naukowiec naszej Uczelni nagrodzony Medalem Młodego Uczonego

Data dodania: 10.12.2018
Dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby został wyróżniony Medalem Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej za „opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do profilaktyki klinicznej jako tzw. „kryteria warszawskie””.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Medal nadaje rektor PW na wniosek Kapituły Medalu uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się  samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju.

 

Biuro Informacji i Promocji