Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 29.11.2018
28 listopada br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, 118 absolwentów kierunku lekarskiego II WL odebrało z rąk Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana II WL prof. Marka Kucha dyplomy lekarza.

Licznie przybyłych gości powitał gospodarz Wydarzenia – Dziekan II WL – prof. Marek Kuch. Wśród zgromadzonych obecne były władze rektorskie i dziekańskie naszej Uczelni: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek – reprezentująca władze Wydziału Nauki o Zdrowiu. Spośród członków władz dziekańskich II WL w uroczystości wzięli udział również Prodziekani: prof. Artur Mamcarz, dr hab. Magdalena Malejczyk, dr hab. Dariusz Białoszewski. Szczególnie gorąco powitano Dziekanów II WL poprzednich kadencji: prof. Longina Marianowskiego (1987-1993), prof. Jerzego A. Polańskiego ( 2008-2012) a także prof. Joannę Juskową ( współtwórczyni Oddziału Fizjoterapii). Władze administracyjne reprezentowała Kwestor mgr Jolanta Ilków. Na sali nie mogło również zabraknąć Rektorów ubiegłych kadencji: prof. Tadeusza Tołłoczko ( 1990-1996) oraz prof. Marka Krawczyka (2008-2016). Gospodarz powitał gorąco Radę II Wydziału, a także prof. Jacka Szaflika oraz prof. Jerzego Szaflika. Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy i przedstawiciele stołecznych szpitali, instytucji i instytutów naukowych, jak np. dr Andrzej Sawoni – były Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Rozpoczynając swoje przemówienie, Dziekan II WL prof. Marek Kuch podkreślił, że jest to moment historyczny, bowiem ostatni raz rozdawane są dyplomy na II WL. Od teraz, zgodnie z nową ustawą - Konstytucja dla Nauki -  I i II WL będą tworzyć jedną całość. Profesor podkreślił, że „zmiany nieuchronnie nadchodzą – trochę smutno, ale trzeba się otrząsnąć i iść dalej. Jednak bez względu na wszystko są wartości, które zawsze – nas lekarzy - będą łączyć: rzetelność i dotrzymywanie danego słowa – możemy zmieniać poglądy, ale nie możemy zawodzić; ogólna życzliwość dla pacjentów; wspólnota lekarska w której funkcjonujemy i o którą należy dbać; Warszawski Uniwersytet Medyczny - do którego już na zawsze będziecie przynależeć; oraz ciągłe kształcenie i zdobywanie wiedzy. Jeżeli przyjdzie taki moment i ktoś stwierdzi, że wszystko wie – to dramat. Czas zmienić profesję” – wyznał z uśmiechem Gospodarz Spotkania.

Po uroczystym wstępie ciepłe słowa do absolwentów skierował JMR prof. Mirosław Wielgoś, który przede wszystkim serdecznie pogratulował wyników i dyplomów młodym lekarzom. W swoim przemówieniu Rektor porównał, zarówno okres studiów jak i życie zawodowe, do ciągłego pokonywania przeszkód i stawania się przez to silniejszym i lepszym lekarzem: „Państwo studiując w naszej Uczelni pokonaliście mury: albo przez nie przeskakując, albo je burząc. Udowodniliście, że nie ma rzeczy niemożliwych, są rzeczy trudne – ale wciąż do pokonania. Może wydawać Wam się dzisiaj, że pokonaliście ostatni mur, ale to nic bardziej mylnego. Wybraliście trudny, ale piękny zawód. Lekarzem jest się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez całe życie”. JM Rektor nawiązał również do niebezpiecznego trendu jaki kształtuje się obecnie w świecie medycyny, a mianowicie do znachorów i szarlatanów szerzących sprzeczne z nauką medyczną poglądy i metody leczenia. „Pamiętajcie, że jest to zjawisko bardzo szkodliwe i niebezpieczne. Walczcie z głupotą i nie bójcie się tego”.

Spośród tegorocznych lekarzy-absolwentów II WL, medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymała Alicja Krejner (średnia ocen: 4,92), której dodatkowo wręczono nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.  Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali również: Marta Góral (średnia ocen: 4,81), Romana Cal (średnia ocen: 4,76), Przemysław Wosek (średnia ocen: 4,68), Szymon Morawiec (średnia ocen: 4,63), Anna Wojtyra (średnia ocen: 4,63) oraz Dobrawa Sobczuk (4,61). Ponadto Alicja Krejner i Łukasz Białek otrzymali Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Następnie Aleksandra Kukla została uhonorowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa za pełnienie funkcji Prezydenta Oddziału w kadencji 2015-2016. Nagrodę wręczyła Wiceprezydent Oddziału ds. Zasobów Ludzkich Aleksandra Hyży.

Po odebraniu przyrzeczenia lekarskiego od absolwentów głos w imieniu Bohaterów uroczystości zabrał Starosta Roku - Krzysztof Jaroń, przypominając wspaniałe i wzruszające chwile, jakie studenci przeżyli podczas swoich 6-letnich studiów.

Na koniec do absolwentów zwrócił się Roman Koński – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Samorządu Studentów, który podziękował swoim współpracownikom za wspólne lata pracy w szeregach samorządu oraz Jarosław Biliński – przedstawiciel warszawskiego samorządu lekarskiego, który życzył świeżo upieczonym lekarzom spełnienia marzeń i satysfakcji z pracy.

Został również odczytany list od płk. Tomasza Grafa – Komendanta Filii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, z gorącymi podziękowaniami dla studentów I i II WL, którzy podczas obozu naukowego w Ełku udzielili kompleksowej pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki kobiecie udającej się do szpitala, tym samym ratując jej życie.  

Część artystyczną stanowił recital Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrygowanego przez Daniela Synowca. Oprócz „Gaude Mater Polonia” oraz Hymnu naszej Uczelni, Chór zaprezentował wspaniałe wykonanie utworów Franka Sinatry, m.in. „New York, New York”, czy „Like I Love You”. 

 

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM