Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczysta LXXXIV Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego

335 absolwentów, którzy w roku akademickim 2017/2018 ukończyli studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego odebrało dyplomy podczas LXXXIV Promocji Lekarzy I WL, która odbyła się 14 listopada br. w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Uroczystość poprowadził Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, a udział w niej wzięli, m.in. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy - prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator, prof. Andrzej Deptała, dziekani pozostałych wydziałów Uczelni – prof. Marek Kuch (II WL), prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska (WLD), prof. Piotr Wroczyński (WF), prodziekani I WL – prof. Lidia Rudnicka, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Rafał Krenke, dr hab. Przemysław Kunert, oraz członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego. W dyplomatorium uczestniczyli również byli Rektorzy naszej Uczelni – prof. Tadeusz Tołłoczko oraz prof. Marek Krawczyk, członkowie społeczności akademickiej Uczelni, zaproszeni Goście oraz Absolwenci z roku 2018 wraz z rodzinami i bliskimi.              

Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski zaznaczył, że zakończenie studiów nie oznacza końca lekarskiej edukacji, a sukces zawodowy nie będzie możliwy bez ustawicznego kształcenia się. Gratulując młodym lekarzom zdobycia dyplomu podkreślił, że po 6-letnich zmaganiach zakończonych otrzymaniem dyplomu, rozpoczyna się w życiu absolwentów nowy etap, w trakcie którego ich działania będą podporządkowane dobru pacjenta oraz konieczności stałej aktualizacji własnej wiedzy.         

Dyplom lekarza, który zaraz otrzymacie to przepustka do praktykowania w najwspanialszym zawodzie. Powód do satysfakcji, ale też zobowiązanie wobec ludzi, którzy powierzają Wam swoje zdrowie. Stoicie dzisiaj u progu zawodowej drogi. Na pewno macie już plany na rozwój zawodowej kariery, na to w jakiej specjalności lekarskiej będziecie się kształcić. Wszelkie decyzje w tym względzie są owocem przemyśleń, dyskusji, często też już własnych doświadczeń lub rodzinnej tradycji. To ważne, że decydujecie o swojej przyszłości rozsądnie i odpowiedzialnie. Dobrze, że szukacie racjonalnych argumentów za wyborem tej bądź innej drogi kariery zawodowej. Ja chciałbym jednak zaapelować do Was o to, aby w decyzjach tych kierować się też sercem. Abyście byli rozważni i romantyczni. Abyście nie utożsamiali kariery zawodowej w medycynie z karierą menadżerską w korporacjach, a swoim zawodowym życiem uczynili na ziemi znak, który będzie trwał dłużej niż my sami" - mówił podczas uroczystości Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. „Trudne wybory zawodowe czekać Was będą również w przyszłości. Nie zapominajcie wówczas o słowach przysięgi Hipokratesa. Nie zawsze można je pogodzić z regułami biznesu. Wasze życie to długoterminowa inwestycja. Nasza, lekarzy rola to przede wszystkim odpowiedzialność za życie innych. Z wypełniania tej roli będziecie rozliczani. Czas stażu, później specjalizacji, to czas konfrontowania swojej wiedzy zdobytej w czasie studiów z tym przed czym postawi Was prawdziwe zawodowe życie. Nie będzie to już test czy kartkówka, ale prawdziwy pacjent, a Wasze decyzje nie będą miały dopuszczalnego regulaminem limitu błędów. To będzie wyzwanie większe niż którykolwiek z egzaminów jakie przechodziliście w trakcie studiów. Z całą pewnością wielka odpowiedzialność, ale także satysfakcja nieporównywalna z żadną inną” – zwracał się do absolwentów.      

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś zauważył, że rozpoczęcie pracy zawodowej otwiera nowy etap w życiu każdego absolwenta kierunku lekarskiego, który wypełniony będzie odpowiedzialnością za swoje czyny oraz za dobro powierzonego im pacjenta. „Macie wszelkie atuty, abyście za Ludwikiem Pasteurem, spoglądali w górę, sięgali poza granice widzialnego świata i wznosili się wyżej i wyżej. Jesteście bardzo zdolnymi, odważnymi, otwartymi na świat, młodymi lekarzami. Macie wiedzę zdobytą podczas studiów, a za sobą pierwsze kroki w zawodzie. Kolejne dekady medycyny w dużej mierze należą do Was. Mam wielką nadzieję, że to z Waszego rocznika będą wywodzili się naukowcy europejskiej i światowej klasy, elita medycyny przyszłości. Zawód, który wybraliście, stawia przed nami wszystkimi trudne zadania, wyzwania, a uczy, tak niepopularnej we współczesnym świecie – pokory. Krytycyzm wobec siebie samego, wobec posiadanej wiedzy, jest największą zaletą tych, od których zawód wymaga podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i życia ludzkiego. Nikt z żyjących nie powinien uważać się za wyrocznię moralną i nikt nie posiada patentu na nieomylność” – mówił.    

Zwrócił także uwagę na dynamiczny rozwój wiedzy medycznej  i potrzebę nadążania lekarzy za postępem. „Ten, kto się zatrzyma, de facto się cofa. A to w naszej profesji błąd niewybaczalny. Niedouczony lekarz, tu nie waham się użyć tego określenia, stanowi zagrożenie dla pacjenta. Tak jak i medyk, który przeczy współczesnym zdobyczom medycyny. Z tym wiąże się inne, niezwykle ważne zadanie jakie stoi przed środowiskiem medycznym. To edukacja medyczna i popularyzacja wiedzy. To co obserwujemy w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, a więc podważanie fundamentalnych osiągnięć medycznych, będących wynikiem wnikliwych i rzetelnych lat badań naukowych, pokazuje jak łatwo znachorom, szarlatanom i osobom niemającym podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka, o medycynie, a nawet biologii stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Nie ma na to naszej zgody!” – zaznaczał w swoim wystąpieniu Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Po odśpiewaniu Hymnu „Medycyna” przez uczelniany Chór, nadeszła kulminacyjna chwila wieczoru: absolwenci złożyli Przyrzeczenie Lekarskie:

Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi tytuł lekarza i pojmując całą wagę związanych z nim obowiązków, przyrzekam i ślubuję, że w ciągu całego życia będę spełniał wszystkie prawem nałożone obowiązki, strzegł godności lekarza i niczym jej nie splamię, że według najlepszej wiedzy będę dopomagał cierpiącym, zwracającym się do mnie o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro, że nie nadużyję ich zaufania i że zachowam w tajemnicy to wszystko, o czym się dowiem w związku z wykonywaniem zawodu. Przyrzekam i ślubuję dalej, że do kolegów lekarzy będę się zawsze odnosił z koleżeńską życzliwością, jednak bezstronnie, mając dobro chorych mi powierzonych przede wszystkim na względzie. Przyrzekam i ślubuję wreszcie, że będę się stale doskonalił w naukach lekarskich i ze wszystkich sił starał przyczynić się do ich rozkwitu i że podam zawsze bez zwłoki do wiadomości świata naukowego wszystko to, co uda mi się wynaleźć lub udoskonalić”.

Przyrzeczenia lekarskie od 335 absolwentów I Wydziału Lekarskiego rocznika 2018 odebrała Prodziekan prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymała Dominika Hołowaty (średnia ocen: 4,87), której dodatkowo wręczono nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali: Sylwia Chwesiuk, Bartosz Furmaniak, Alicja Hoffman, Sylwia Jarosz, Natalia Kaczorowska, Pamela Kassem, Kacper Koczyk, Artur Kośnik, Katarzyna Kuźlik, Anna Materny, Jan Miklas, Jan Miodoński, Jan Kuźlik, Katarzyna Myśliwiec, Małgorzata Piotrowska, Jakub Sadowski, Agnieszka Segiet, Paweł Smykiewicz, Michał Staruch, Karolina Trocka, Karolina Urban, Karolina Warzyszyńska, Łukasz Wrona, Alina Yarashevich.

Podczas uroczystości głos zabrali również: w imieniu Samorządu Lekarskiego - Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Jarosław Biliński, zaś w imieniu absolwentów Dominika Hołowaty.


LXXXIV Promocję Lekarzy I WL zakończył koncert Orkiestry WUM, pod batutą Beaty Herman.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

      
Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Dyplomatorium I WL 2018 - 01.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 02.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 03.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 04.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 05.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 06.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 07.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 08.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 09.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 10.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 11.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 12.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 13.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 14.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 15.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 16.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 17.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 18.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 19.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 20.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 21.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 22.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 23.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 24.jpg
Dyplomatorium I WL 2018 - 25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter