WUM w gronie kandydatów do Listy Szanghajskiej

Data dodania: 17.08.2018
Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz pierwszy został uwzględniony w grupie Uczeni mających szansę znaleźć się w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (ARWU) - określanym również jako Lista Szanghajska.

Nasz Uniwersytet sklasyfikowano na dodatkowej liście obejmującej Uczelnie, które zajęły miejsca od 501 do 1000  (ARWU World Top 500 Candidates 2018). WUM uplasował się w ósmej setce razem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Politechniką Warszawską. Wyprzedziła nas Akademia  Górniczo–Hutnicza, której przypadło miejsce
w siódmej setce. W dziewiątej setce znalazł się Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zaś w ostatniej  dziesiątej setce sklasyfikowano pięć polskich uczelni: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską.

W głównym rankingu Top 500 uwzględniono dwie polskie uczelnie – Uniwersytet Warszawski (miejsca 301-400)
oraz Uniwersytet Jagielloński (miejsca 401-500). Liderem zestawienia po raz 16 został Uniwersytet Harvarda.

Lista Szanghajska powstaje w oparciu o kilka kryteriów. Twórcy tego prestiżowego zestawienia biorą pod uwagę: liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach „Nature” czy „Science” oraz liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index). Ranking uwzględnia też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Pełna lista rankingowa

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji