Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekty WUM otrzymają dofinansowanie w ramach inicjatywy MNiSW „Najlepsi z Najlepszych 3.0!”

Pięć projektów naukowych realizowanych przez studentów i absolwentów I Wydziału Lekarskiego otrzyma dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”.

Środki finansowe otrzymają:

  • dr Małgorzata Bobrowicz oraz Mieszko Lachota na projekt „Zbadanie profilu cytotoksyczności i migracji limfocytów NK - rozwój nowoczesnych terapii w immunoonkologii” 
  • Dawid Mehlich na projekt „Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego - prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D” 
  • Wiktor Paskal i Adriana Paskal na projekt „Chirurgia rekonstrukcyjna: nowe zastosowanie znanych substancji leczniczych w celu efektywniejszej regeneracji uszkodzonych tkanek”
  • Magdalena Chrabąszcz na „Interdyscyplinarne spojrzenie na patogenezę łuszczycy zwykłej w kontekście zaburzonej bariery jelitowej” 
  • Magdalena Ciebiera, Agata Majewska, Łukasz Rowicki oraz Monika Zasztowt na projekt „Aktualne problemy ginekologii i położnictwa na arenie międzynarodowej oczami studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”


Inicjatywa „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności. Dzięki pomocy finansowej beneficjenci projektu  będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje 98 projektów, przeznaczając na wsparcie łącznie 11 868 790,34 PLN.
Projekt „Najlepsi z Najlepszych" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter