Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo

Data dodania: 24.07.2018
23 lipca br. miała miejsce uroczystość czepkowania absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo. Spotkanie, wieńczące trzyletni okres studiów, poprowadził prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. kierunku położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji - prof. Wojciech Braksator, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Prodziekan ds. zdrowia publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu – dr hab. Joanna Gotlib, Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej - dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Kanclerz – Małgorzata Rejnik, przedstawiciele władz dziekańskich bratnich Wydziałów: Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich I Wydziału Lekarskiego - prof. Krzysztof Czajkowski i Prodziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Artur Mamcarz. Obecni byli także nauczyciele akademiccy, przedstawiciele organizacji zrzeszających położne, reprezentanci szpitali klinicznych oraz rodziny i najbliżsi dyplomowanych.

JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś, w liście skierowanym do uczestników wydarzenia, podkreślił rolę położnej w ochronie zdrowia: jej wiedzę, umiejętności oraz codzienną troskę o mamy i dzieci. Zauważył, że większość przedstawicielek tego zawodu, w naszych szpitalach i warszawskich ośrodkach medycznych, to absolwentki WUM. Stwierdził, że rozpoczynająca się właśnie droga zawodowa położnych będzie wymagała ciągłego podnoszenia kwalifikacji, nadążania za postępami i wyzwaniami, jakie stawia współczesny świat i potrzeby opieki medycznej. Poprosił absolwentki o dołożenie wszelkich starań, aby praca w wymarzonym zawodzie była źródłem satysfakcji. Rektor przekazał podziękowania Dziekanowi – prof. Piotrowi Małkowskiemu, Kolegium Dziekańskiemu i Wysokiej Radzie WNoZ za czas, wysiłek i trud włożony w to, aby bohaterki uroczystości mogły odebrać dyplomy.

Do kończących studia zwrócił się także prof. Piotr Małkowski. Gratulując im uzyskania dyplomów, zapewnił  że nauczyciele akademiccy dołożyli wszelkich starań, aby należycie przygotować ich do wykonywania przyszłych obowiązków. Do życzeń dołączył się prof. Piotr Węgrzyn, który zachęcał świeżo upieczone położne do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Odczytał on także listy gratulacyjne, które do bohaterek uroczystości wystosowały: dr Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz Joanna Bień zasłużona nauczycielka zawodu położnej.

Do byłych już studentek ze słowami gratulacji, życzeń i zapewnieniem o wsparciu zawodowym zwróciły się także: Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Centralnym punktem uroczystości była ceremonia nałożenia czepków oraz ślubowanie, które odebrała dr Agnieszka Nowacka - opiekun studentów III roku kierunku położnictwo.

W trakcie uroczystości wręczono listy gratulacyjne absolwentkom, które uzyskały najwyższą średnią z toku studiów: Larze Aramider, Agacie Piotrowskiej i Dominice Lewandowskiej. Wyróżniono również te położne, których prace licencjackie zostały najwyżej ocenione - Danutę Lipiec, Karolinę Pawelec i Antoninę Szczerbicką oraz osoby, które były wyjątkowo aktywność i zaangażowane w działalność studencką - Katarzynę Górniak i Magdalę Suchtę. Listy Gratulacyjne otrzymały również studentki biorące udział w projekcie „Mentoring w położnictwie”: Aleksandra Moździerz, Katarzyna Górniak, Adriana Poryszewska i Aleksandra Gutowska.

Zofia Małas wręczyła nagrody absolwentkom mogącym się pochwalić najwyższym wynikiem, na który złożyła się średnia z toku studiów, ocena pracy licencjackiej i rezultat egzaminu dyplomowego. Nagrody otrzymały: Lara Aramide, Dominika Lewandowska, Agata Piotrowska, Katarzyna Jabłońska, Alicja Chmielewska, Agata Łaszczewska, Anna Ryżko, Weronika Szczepańska, Agata Okońska i Marta Miętus

Z ramienia Samorządu Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu do swoich koleżanek zwróciła się Aleksandra Hyży, zaś w imieniu studentów II roku kierunku położnictwo-Magdalena Jaszczur. Głos zabrała także Aleksandra Moździerz - starościna roku.

Zwieńczeniem uroczystości było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM