WUM w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych

Data dodania: 23.07.2018
W ogłoszonym przez ShanghaiRanking Consultancy tegorocznym dziedzinowym zestawieniu uniwersytetów, nasza Uczelnia została sklasyfikowana w 3 dyscyplinach z obszaru nauk medycznych: medycynie klinicznej, zdrowiu publicznym oraz farmacji i nauk farmaceutycznych. Odpowiadają one trzem głównym dyscyplinom reprezentowanym na naszym Uniwersytecie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zajął następujące pozycje:

medycyna kliniczna: miejsca 401-500 (zachowana pozycja z 2017)
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/clinical-medicine.html

zdrowie publiczne: miejsca 301- 400 (awans z miejsc: 401-500 z 2017)
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/public-health.html

farmacja i nauki farmaceutyczne: 401-500 (zachowana pozycja z 2017)
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/pharmacy-pharmaceutical-sciences.html

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), ogłaszany od 2009 roku, to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem dyscyplin naukowych obejmujący 54 dziedziny, wśród, których są nauki społeczne, przyrodnicze, medyczne, inżynieryjne czy nauki o życiu. Ranking uwzględnia 500 najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dziedzinach. W tegorocznym zestawieniu oceniono ponad 4000 jednostek z całego świata.

Twórcy tego prestiżowego rankingu biorą pod uwagę takie kryteria jak: liczba publikacji naukowych, w tym publikacji w pismach o najwyższych indeksach bibliometrycznych w swoich dyscyplinach oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali w przeszłości znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie, z Nagrodami Nobla włącznie.

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej shanghairanking.com

 

Biuro Informacji i Promocji