Nasze doktorantki otrzymają granty NCN

Data dodania: 18.07.2018
Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe młodym naukowcom rozpoczynającym karierę badawczą. Wśród beneficjentów szóstej edycji konkursu Etiuda znalazło się dwoje doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na stypendia dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy prawie 15 mln złotych. Stypendia naukowe otrzymają:

lek. Beata Krystyna Rak z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii (I Wydział Lekarski). Tytuł rozprawy doktorskiej „Mechanizm inwazyjności gruczolaków przysadki zależny od mikroRNA”;

mgr Martyna Krężołek z II Kliniki Psychiatrycznej (II Wydział Lekarski). Tytuł rozprawy doktorskiej „Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii”.

Ponadto, laureaci konkursu odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Biuro Informacji i Promocji WUM