Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nasze doktorantki otrzymają granty NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe młodym naukowcom rozpoczynającym karierę badawczą. Wśród beneficjentów szóstej edycji konkursu Etiuda znalazło się dwoje doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na stypendia dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie Narodowe Centrum Nauki przeznaczy prawie 15 mln złotych. Stypendia naukowe otrzymają:

lek. Beata Krystyna Rak z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii (I Wydział Lekarski). Tytuł rozprawy doktorskiej „Mechanizm inwazyjności gruczolaków przysadki zależny od mikroRNA”;

mgr Martyna Krężołek z II Kliniki Psychiatrycznej (II Wydział Lekarski). Tytuł rozprawy doktorskiej „Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii”.

Ponadto, laureaci konkursu odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter