Zabieg laserowego usuwania elektrod do stymulacji serca

Data dodania: 05.07.2018
W I Katedrze i Klinice Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, wykonano zabieg laserowego usunięcia wrośniętych elektrod do elektroterapii serca. Wskazaniem do usunięcia starych elektrod była ich dysfunkcja.

U 44-letniego pacjenta z ciężką niedokrwienną niewydolnością serca, oczekującego na przeszczep serca, wykonano zabieg wymiany kardiowertera-defibrylatora z usunięciem dotychczasowych elektrod i wymianą na nowe. Do usunięcia elektrod wykorzystano koszulki laserowe (laser ekscymerowy). Koszulki laserowe, przy użyciu światłowodu, transmitują światło lasera, aby odseparować elektrody. System składa się z koszulki podłączonej do generatora energii, pulsy energii lasera są dostarczane na koniec koszulki i powodują zniszczenie tkanki łącznej i odwarstwienie elektrody. Usuwanie za pomocą lasera znacząco skraca czas zabiegu i może poprawić jego skuteczność.

Zabieg wykonał zespół w składzie: dr hab. Marcin Grabowski (operator), dr med. Marcin Michalak (asysta), dr Łukasz Januszkiewicz (asysta), dr med. Piotr Scisło (ocena echokardiograficzna), dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog), dr Paweł Czub (zabezpieczenie kardiochirurgiczne). Swoim doświadczeniem zespół wspomagał proktor prof. Charles Kennergren (University of Göteborg), jeden z większych autorytetów światowych w zakresie usuwania elektrod, ze szczególnym uwzględnieniem metody laserowej.

Laser do usuwania elektrod zakupiono z dofinansowania w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt: „Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca, migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SPCSK w Warszawie”. Z przyznanych środków powstanie jeden z najnowocześniejszych oddziałów elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce. http://wum.edu.pl/2017-09-25-dwa-szpitale-kliniczne-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego-beneficjentami-w-konkursie-p=

Biuro Informacji i Promocji