Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców WUM

27 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (RMN WUM). Rada powołana została przez JM Rektora w liczbie 15 osób – po trzech pracowników na każdy Wydział naszego Uniwersytetu. O powołaniu do Rady decydowało miejsce na tegorocznej Liście Liderów Naukowych (trzy pierwsze pozycje w każdym Wydziale), przy czym uwzględniano tylko Osoby, które miały nie więcej niż 40 lat.

Pierwsze spotkanie nowej Rady otworzył kurator RMN WUM, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM. Podczas spotkania wybrano władze RMN WUM pierwszej kadencji. Przewodniczącym RMN WUM został dr hab. n. med. Marcin Ufnal - kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM, a zastępcą przewodniczącego RMN WUM dr hab. n. med. Filip M. Szymański - kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Skład RMN-WUM:

Przewodniczący: dr hab. Marcin Ufnal

Zastępcą przewodniczącego: dr hab. Filip M. Szymański

Członkowie:

dr hab. Aleksandra Czerw

dr hab. Łukasz Czyżewski

dr Łukasz Gawęda

dr hab. Joanna Giebułtowicz

dr hab. Joanna Gotlib

dr hab. Sebastian Granica

dr Marta Krasny

dr Marcin Krawczyk

dr hab. Jakub Piwowarski

lek. Anna E. Płatek

dr hab. Piotr Skarżyński

dr hab. Łukasz Szarpak

lek. dent. Łukasz Zadrożny

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: pełnienie roli organu doradczego dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową; przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową; podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową informacji o systemie finansowania nauki; wspieranie i reprezentowanie młodych pracowników naukowo-badawczych WUM; integracja środowisk młodych pracowników naukowo-badawczych WUM różnych Wydziałów; uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych i konkursach w WUM na zaproszenie pracodawcy; reprezentowanie młodych pracowników WUM w komisjach konkursowych według wymogów strategii HRSR i wymogów instytucji posiadających logo HR Excellence in Research; wspieranie wymiany młodych pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu ERASMUS; wspieranie zadań Uczelni z zakresie jej umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju; upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez Rektora lub Kuratora Rady.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_1411.jpg
IMG_1418.jpg
IMG_1427.jpg
IMG_1435.jpg
IMG_1443.jpg
IMG_1450.jpg
IMG_1457 kopia 2.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter