IV Spotkanie Współpracy Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego

17.05.2018
16 maja 2018 roku pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego spotkali się w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym UW, aby zaprezentować swoje najważniejsze osiągnięcia naukowe i nakreślić obszary potencjalnych wspólnych projektów badawczych.

Władze rektorskie reprezentowali prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prorektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, w zastępstwie Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, oraz prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Przybyli członkowie władz dziekańskich obu uczelni, pracownicy naukowi, wykładowcy, studenci.

Prof. Marcin Pałys zauważył, że dzięki czterem zorganizowanym spotkaniom ponad 100 osób reprezentujących oba Uniwersytety miało okazję przedstawić własne badania naukowe i swój obszar aktywności zawodowej. Podkreślił, że w dzisiejszym świecie bardzo wyraźnie widać, że badania prowadzące do rozwoju medycyny i technologii stosowanych w medycynie niosą ze sobą wyzwania etyczne, jak również odkrywają szereg innych problemów z dziedziny nauk społecznych. Dlatego też wybór, aby majowe spotkanie poświęcić zagadnieniom z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, nie jest przypadkowy. Zwrócił również uwagę na nieprzypadkowy wybór miejsca zorganizowania ostatniej dyskusji naukowców obu Uczelni, czyli Gmachu Audytoryjnego – budynku, w którym jeszcze do niedawna ulokowana była część jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Krzysztof J. Filipiak w imieniu Rektora prof. Mirosława Wielgosia przywitał zebranych, życzył owocnych obrad oraz podkreślił wielki sentyment, jakim darzy obecny Gmach Audytoryjny, w środowisku naszej Uczelni znany jako budynek Medycyny Teoretycznej.

Moderatorami spotkania byli Koordynatorzy współpracy – ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Krzysztof J. Filipiak, i ze strony Uniwersytetu Warszawskiego Jacek Cichocki. Całość podzielona została na 7 bloków tematycznych.

BLOK LOGOPEDYCZNY

 • „Badania interdyscyplinarne w logopedii” – dr hab. Marzena Stępień, Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Wydział Polonistyki,
 • „Logopedia w otolaryngologii” – dr hab. Magdalena Lachowska, dr Barbara Jamróz, mgr Joanna Chmielewska, Katedra i Klinika Otolaryngologii, I Wydział Lekarski WUM

BLOK ZDROWIE PUBLICZNE

 • „Zdrowie publiczne – aspekty badań naukowych” – dr hab. Joanna Gotlib, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM,
 • „Klinika Usług Społecznych UW – badania razem z praktyką” – dr Bartosz Pieliński, Instytut Polityki Społecznej UW,
 • „Nowe paradygmaty i metody socjologii jako wsparcie dla sukcesów w zdrowiu publicznym: polityki behawioralne, interwencje społeczne, analiza zachowań, postaw i nastawień” – Aleksandra Gołdys, Paweł Zembura, Centrum Wyzwań Społecznych, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca

BLOK BIOETYCZNY

 • Etyczne, społeczno-kulturowe i prawne aspekty rozwoju medycyny i nauk medycznych” – prof. Paweł Łuków, Zakład Etyki, Centrum Bioetyki i Bioprawa, Instytut Filozofii UW,
 • „Problemy etyczne pod koniec życia” – prof. Tomasz Pasierski, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii WUM

BLOP PSYCHOLOGICZNY

 • „Psychologia medyczna” – prof. Krzysztof Owczarek, Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej, II Wydział Lekarski WUM,
 • „Problematyka wybranych badań naukowych realizowanych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – zaproszenie do współpracy. Tematy prezentowanych projektów badawczych: Interwencje psychologiczne jako sposób na poprawę dobrostanu osób przewlekle chorych; Czynniki wpływające na zakres optymalnych zachowań wobec ofiar przemocy seksualnej; Profilaktyka antytytoniowa w młodszym wieku szkolnym” – dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz, Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Wydział Psychologii UW

BLOK WAKCYNOLOGICZNY

 • „Społeczny kontekst szczepień” – dr Tomasz Sobierajski, Zakład Mikrosocjologii i Ewaluacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
 • „Wybrane aspekty wakcynologii w pediatrii” – dr hab. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski WUM,
 • „Wakcynologia społeczna” – dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, I Wydział Lekarski WUM

BLOK KRYMINALISTYCZNY

 • „Medycyna sądowa i kryminalistyka” – prof. Paweł Krajewski, Zakład Medycyny Sądowej, I Wydział Lekarski WUM i prof. Tadeusz Tomaszewski, Katedra Kryminalistyki UW

BLOK SEKSUOLOGICZNY

 • „Zdrowie seksualne w różnych jednostkach chorobowych jako obszar badań interdyscyplinarnych” – prof. Zbigniew Izdebski, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii UW.

Na zakończenie prof. Marcin Pałys zwrócił uwagę, że zorganizowanie czterech edycji Spotkań Współpracy Naukowej uświadomiło olbrzymią komplementarność działań prowadzonych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim. Dlatego też rolą władz obu Uczelni powinno być wspieranie tych działań, usuwanie przeszkód oraz promowanie wspólnych przyszłych przedsięwzięć. Razem z prof. Krzysztofem J. Filipiakiem podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkań.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM