Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta prof. Fausto Pinto

15 maja 2018 r., w związku z udziałem w Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM, gościł na naszej Uczelni prof. Fausto Pinto – jeden z liderów europejskiej kardiologii.

Prof. Fausto Pinto to były Prezydent-Założyciel Asocjacji Echokardiograficznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w ramach tej asocjacji współpracował z wieloma polskimi kardiologami z obszaru echokardiografii – m.in. z prof. Piotrem Pruszczykiem), były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w latach 2014-2016), jak i wieloletni redaktor naczelny „Portuguese Journal of Cardiology”, inicjator Klubu Redaktorów Naczelnych Europejskich Narodowych Pism Kardiologicznych (ESC Editors’ Club), w ramach którego przez kilka lat współpracował z kolei z prof. Krzysztofem J. Filipiakiem – byłym redaktorem naczelnym „Kardiologii Polskiej”.

Prof. Fausto Pinto został przywitany przez władze Uczelni reprezentowane przez jej Prorektorów: prof. dr hab. Jadwigę Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz delegację kardiologów naszego Uniwersytetu – pięciu kardiologów o najwyższej pozycji naukowej w ogłoszonych rankingach dorobku naukowego i rankingu liderów naukowych za lata 2015-2017: prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. Piotra Pruszczyka, dr. hab. Filipa M. Szymańskiego oraz dr. hab. Janusza Kochmana.

W trakcie porannego spotkania zapoznano Gościa z funkcjonowaniem Uczelni, wymieniono poglądy na rozwój europejskiej kardiologii, wspominano byłą i obecną współpracę z ośrodkiem prof. Fausto Pinto w Lizbonie. Oprócz krótkiej projekcji filmu o naszym Uniwersytecie, szczególnie miłym akcentem spotkania było przedstawienie przez lek. Annę Płatek z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM oraz doktorantki I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, reminiscencji i fotograficznych wspomnień z pobytu naukowego w ośrodku prof. Fausto Pinto w ramach programu ERASMUS. Profesor Pinto podkreślił wagę i znaczenie dalszego rozwoju współpracy dydaktyczno-naukowej między WUM i Uniwersytetem w Lizbonie, w tym wymianę (staże i szkolenia) studentów, nauczycieli akademickich i naukowców, jak również wymianę myśli naukowej, publikacji, informacji i wspólną organizację warsztatów.

Spotkanie zorganizowali - Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska, a nasz Gość obdarowany został na koniec spotkania egzemplarzem Złotej Księgi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wersji anglojęzycznej.

 

 

Fot. Marek Kołaszewski
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter