Wizyta amerykańskich profesorów z Paley Institute

Data dodania: 13.04.2018
12 kwietnia 2018 w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie wydłużania i rekonstrukcji kończyn - prof. Drorem Paley’em – założycielem i dyrektorem Paley Institute w West Palm Beach na Florydzie oraz prof. Davidem Feldmanem - dyrektorem Centrum Deformacji Kręgosłupa oraz Centrum Bólu Biodra w Paley Institute.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszej Uniwersytetu, uczestniczyli z ramienia WUM: prof. Krzysztof J. Filipiak- Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Jarosław Deszczyński, prof. Paweł Małdyk, dr Jarosław Michał Deszczyński, dr Tomasz Albrewczyński, Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska. W spotkaniu wzięli również udział: Międzynarodowy Koordynator ds. Pacjentów w Instytucie Paley’a – Bernadetta Soja, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej – dr Andrzej Czop  oraz przedstawiciele Fundacji Kochaj Życie; prezes Małgorzata Nowotnik i v-ce prezes Anna Rajewska.  

W Auli Centrum Dydaktycznego WUM, przy licznie zgromadzonej publiczności prof. Dror Paley wygłosił wykład pt: “My Contributions to the Ilizarov Revolution”, zaś prof. David Feldman wykład pt. „Arthrogryposis in 2018. What is known and expectations”.

Podczas wizyty w naszej Uczelni prof. Paley i prof. Feldman przeprowadzili konsultacje 70 pacjentów w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Profesor Dror Paley jest zainteresowany współpracą naukową, podzieleniem się swoimi doświadczeniami i wiedzą z naszą społecznością akademicką, jak również stworzeniem na terenie WUM Europejskiego Instytutu Paley’a.

Misją takiego Instytutu byłoby zapewnienie najbardziej zaawansowanych technologicznie metod leczenia pacjentom z wadami narządu ruchu, w tym rekonstrukcji kończyn, ochrony stawów oraz przywracania ich funkcji zamiast amputacji.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Jarosław Oktaba, Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM