Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

65. lecie powstania Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej

Jak co roku, 17 stycznia, w dzień utworzenia IV Kliniki Chorób Wewnętrznych, a więc późniejszego Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, uczniowie i uczniowie uczniów jej założyciela – prof. Zdzisława Askanasa spotkali się przy jego grobie na warszawskich Powązkach.

W tym roku – w związku z 65. rocznicą utworzenia Kliniki, w spotkaniu wziął udział również JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) – prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś. Wraz z Kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM – prof. dr. hab. med. Grzegorzem Opolskim, podzielili się z uczestnikami spotkania refleksjami na temat tej wielkiej postaci w historii Uczelni, a także podkreślili wartość kultywowania wieloletniej tradycji. Prof. Grzegorz Opolski podziękował JM Rektorowi za obecność na tegorocznym spotkaniu.

Kwiaty i znicze na grobie złożyli pracownicy i przedstawiciele wielu ośrodków kardiologicznych wywodzących się z Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej: Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (prof. Jerzy Korewicki), Kliniki Kardiologii CMKP (doc. Tomasz Jaxa-Chamiec), Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego (prof. Wojciech Braksator) oraz I Katedry i Kliniki Kardiologii (prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. med. Filip M. Szymański, dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek, dr med. Agnieszka Serafin, dr med. Paweł Balsam ze studentami z Koła Naukowego działającego przy Klinice, przedstawiciel doktorantów – lek. Mariusz Tomaniak).

W godzinach przedpołudniowych, również zgodnie z coroczną tradycją, odwiedzono groby trzech uczniów prof. Zdzisława Askanasa na cmentarzu w Pyrach: prof. Leszka Ceremużyńskiego, prof. Jerzego Kucha i prof. Tadeusza Kraski. W tej części obchodów brali udział również Dziekan i Prodziekan II Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. med. Marek Kuch i prof. dr hab. med. Artur Mamcarz, a także prof. dr hab. med. Krystyna Ceremużyńska-Cedro i dr hab. med. Bronisław Bednarz z CMKP.

Na obu spotkaniach uczczono też pamięć niedawno zmarłego prof. Zygmunta Sadowskiego – kolejnego przedstawiciela Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej, wieloletniego konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii. Aktualny skład tej wielkiej Szkoły Askanasowców przypomina infografika zamieszczona poniżej –autorstwa prof. Krzysztofa J. Filipiaka – będąca „genealogią samodzielnych pracowników naukowych” Szkoły Askanasa. 

 

rof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju

 

Wanda Widomska, inż. Marek Wasilewski-Chrostowski
Dział Fotomedyczny WUM, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

IMG_0621.JPG
IMG_0622.JPG
IMG_0623.JPG
IMG_0624.JPG
IMG_0625.JPG
IMG_0626.jpg
IMG_0629.JPG
IMG_0630.JPG
IMG_0632.JPG
IMG_0633.JPG
Slajd1.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube