Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie opłatkowe 2017

21 grudnia br. na zaproszenie JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia kilkuset zaproszonych gości i pracowników spotkało się na tradycyjnej uczelnianej Wigilii. Spotkanie opłatkowe stało się po raz kolejny okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.

Uroczystość, której współgospodarzami byli Prorektorzy oraz Dziekani i Prodziekani, swą obecnością zaszczycili Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jarosław Pinkas oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala. Obecni byli poprzedni Rektorzy naszej Uczelni: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek oraz członkowie władz wydziałowych, emerytowani profesorowie kierownicy i pracownicy katedr, klinik i zakładów, przedstawiciele towarzystw lekarskich studenci, doktoranci, dyrektorzy uniwersyteckich szpitali oraz emerytowani pracownicy i osoby związane z administracją Uczelni. 

Gościliśmy również przedstawicieli duchowieństwa: księdza Pawła Gwiazdę - Proboszcza parafii Opatrzności Bożej, przy ul Dickensa i księdza Jacka Wardęckiego - kapelana Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Banacha.

 W świąteczną atmosferę wprowadził uczestników wigilijnego spotkania piękny koncert kolęd w wykonaniu uczelnianego chóru, kierowanego przez Daniela Synowca. W tym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać kolęd: „Gdy śliczna Panna”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „W żłobie leży”, „Ach ubogi żłobie”, „Zaśpiewam Jezuskowi”, „Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy”.
           

 W swoim świątecznym wystąpieniu Rektor przywołując słowa utworu "Naiwne pytania" refleksyjnie mówił: „Są w życiu takie chwile, które w sposób szczególny pobudzają do refleksji, do zastanowienia się nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem, nad sensem tego, co robimy. Takie chwile są właśnie przed nami - czas Świąt, w którym świat w zasadzie staje w miejscu i przestają liczyć się nieistotne drobiazgi, milkną waśnie i niesnaski. Może zatem warto właśnie teraz zastanowić się nad tym, co w moim, Twoim życiu znaczy ta pojedyncza chwila – na pewno niepowtarzalna, a być może właśnie ta najpiękniejsza”.         
 
Ksiądz Paweł Gwiazda odczytał słowa Ewangelii Świętego Łukasza: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Podkreślił, że „Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat (…) ale najważniejsza jest istota tych Świąt, a więc Ten, który rodzi się ponownie, by odmieniać nasze życie”.
 
Tradycyjną częścią spotkania było podzielenie się poświęconym i pobłogosławionym opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. JM Rektor symbolicznie przełamał się opłatkiem z ks. Pawłem Gwiazdą, po czym, już poza aulą, uczestnicy wigilijnego spotkania przy dźwiękach kolęd, w świątecznej atmosferze składali sobie życzenia i smakowali wigilijne potrawy. Stanowiło to okazję, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Dla emerytowanych członków naszej społeczności przygotowane były stoły, przy których mogli spożyć wigilijne potrawy. Każdy otrzymał również podarunek świąteczny od Rektora. Spotkaniu towarzyszyła jak zawsze życzliwa i rodzinna atmosfera.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM

 

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter