Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie porozumienia o współpracy z GIODO

21 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy WUM a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dokument podpisali JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dr Edyta Bielak – Jomaa.            

Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Obie instytucje będą również wymieniać się materiałami o charakterze analitycznym i informacyjnym, dokumentacją prawną oraz innymi danymi dotyczącymi form i metod pracy z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych. Wspólnie będą organizowane seminaria, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie oraz prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.
   
W uroczystości również udział wzięli - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała, Monika Krasińska -  Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO,  Paweł Makowski - radca GIODO.

Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Panu Stanisławowi Dąbkowskiemu - Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji WUM.

09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter