Władze administracyjne

 

 

mgr Wojciech Orzeł
 

p. o. Kanclerza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361

e-mail: kanclerz@wum.edu.pl

 

mgr Jolanta Ilków
 
Kwestor


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
02-091 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462

e-mail: jolanta.ilkow@wum.edu.pl

inż. Mariusz Antoniak
 
Zastępca Kanclerza
ds. Eksploatacji


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 315, 354
faks: (22) 57 20 371

e-mail: mariusz.antoniak@wum.edu.pl

mgr inż. Wojciech Starczyński

Zastępca Kanclerza
ds. Inwestycji


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371

e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl

Printer Friendly, PDF & Email