Władze rektorskie w kadencji 2016-2020

Mirosław Wielgoś, Rektor WUMprof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Rektor

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 151
faks: (22) 57 20 161

e-mail: rektor@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Mirosława Wielgosia

 

Barbara Górnicka, Prorektor WUMprof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168

e-mail: barbara.gornicka@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Barbary Górnickiej

 

Jadwiga Turło, Prorektor WUMprof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166

e-mail: jadwiga.turlo@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Jadwigi Turło

 

Wojciech Braksator, Prorektor WUMprof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji  

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166

e-mail: wojciech.braksator@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Wojciecha Braksatoraprof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
faks: (22) 57 20 168

e-mail: andrzej.deptala@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Andrzeja Deptały

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109 (sekretariat)
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
faks: (22) 57 20 168

e-mail: krzysztof.filipiak@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Krzysztofa J. Filipiaka