Terminarz posiedzeń Organów Uczelni

Senat

godz. 13.00

26.02.24; 25.03.24; 22.04.24; 20.05.24; 24.06.24

W lipcu i sierpniu posiedzenia Senatu nie odbywają się.


Kolegium Rektorskie

godz. 12.00

26.02.24; 25.03.24; 22.04.24; 20.05.24; 24.06.24


Rada Uczelni

godz. 10.00

14.03.24; 24.04.24; 26.06.24; 25.09.24; 27.11.24; 18.12.24
 


Rada Dyscypliny Nauk Medycznych

godz. 12:00; sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter), Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
posiedzenia zdalne/stacjonarne


Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

godz. 11:00; sala nr 8 im. prof. J. Zaorskiego (parter), Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
posiedzenia zdalne/stacjonarne 

28.02.24; 13.03.24; 24.04.24; 22.05.24; 12.06.24; 10.07.24; 24.09.24


Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

godz. 13:00; sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter), Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
posiedzenia zdalne/stacjonarne

27.02.24; 12.03.24; 26.03.24; 9.04.24; 23.04.24; 7.05.24; 21.05.24; 4.06.24; 18.06.24; 24.09.24


Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

godz. 11:00; sala nr 8 CBI

27.02.24; 16.04.24; 18.06.24