Sukcesy naukowców

23.10.2020
Podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków - wydarzenia, w trakcie którego prezentowane są innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych i naukowych - częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo oczekujących na wdrożenie – zespół naszych naukowców pod kierunkiem dr. hab. Jakuba Piwowarskiego z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WF otrzymał Złoty Medal za opracowanie formulacji o działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych. Złoty Medal przyznano w kategorii medycyna i biotechnologia.
21.10.2020
6 listopada 2019 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. dr hab. med. Sławomira Nazarewskiego, przeprowadzono unikalną na skalę światową operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. Za ten nowatorski zabieg Zespół lekarzy z Kliniki znalazł się wśród Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2020 - corocznych wyróżnień przyznawanych przez dziennikarzy „Rynku Zdrowia”.
13.10.2020
Dr hab. Maciej Dawidowski z Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego znalazł się w składzie międzynarodowego zespołu naukowców wyróżnionego Nagrodą Erwina Schrödingera. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Stowarzyszenie Niemieckich Instytutów Naukowych im. Hermanna von Helmholtza za wybitne osiągnięcia naukowe i innowacje technologiczne na styku różnych dyscyplin, w tym: medycyny, nauk przyrodniczych i inżynierii. Wręczenie Nagrody miało miejsce 12 października w Berlinie, podczas dorocznego spotkania członków Stowarzyszenia.

09.10.2020
8 października w hotelu Sheraton wręczono Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2020”. W gronie wyróżnionych, którzy odebrali statuetki znaleźli się badacze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
09.10.2020
5 października 2020 r. w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji WUM kierowanej przez dr. hab. Artura Stolarczyka w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, wykonana została pierwsza w Polsce operacja wszczepienia częściowej, indywidualnej endoprotezy - Episurf tzw. "custom-made", przygotowywanej specjalnie dla uszkodzonej części stawu.
Printer Friendly, PDF & Email