Sukcesy naukowców

20.11.2020
Narodowe Centrum Nauki już po raz dziewiętnasty ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. W grupie projektów, które uzyskają wsparcie finansowe znalazły się cztery prowadzone przez naszych badaczy.
19.11.2020
Minister Zdrowia przyznał nagrody nauczycielom akademickim za znaczące osiągnięcia w  działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku. W gronie wyróżnionych znaleźli się dydaktycy WUM.
18.11.2020
Dr Michał Ordak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki dołączył do zespołu redakcyjnego cenionego periodyku International Urology and Nephrology (IF = 1,843), z którym od wielu lat współpracuje przygotowując eksperckie recenzje statystyczne.
06.11.2020
W październiku 2020 r. Komisja Europejska podpisała Umowę grantową umożliwiającą Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu realizację projektu pt. “Translational Research on Endometriosis” (akronim TRENDO), który został zakwalifikowany do finansowania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. WUM otrzyma środki w kwocie 27,600 EUR w ramach konkursu RISE (Research and Innovation Staff Exchange). Planowany czas realizacji projektu obejmuje okres 2021-2024.
28.10.2020
Podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych - 89-tej edycji Plastic Surgery The Meeting nagrodzono najlepsze prace z dziedziny chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej opublikowane w 2019 r. Za najlepszy artykuł w kategorii estetyki piersi uznano publikację pod tytułem „Analysis of the Visual Perception of Female Breast Aesthetics and Symmetry: An Eye-Tracking Study”, której współautorami są dr Wiktor Paskal - asystent w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych i dr Adriana Paskal - prowadząca badania wraz z zespołem Zakładu.
Printer Friendly, PDF & Email