Sukcesy naukowców

16.12.2020
Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński przyznał nagrody pięciu naukowcom za wybitne osiągniecia naukowe w roku 2020. W elitarnym gronie wyróżnionych znalazł się prof. Grzegorz Opolski – kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM.
15.12.2020
3 grudnia br. w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, po raz pierwszy przeprowadzono w pełni laparoskopową, jednoczasową anatomiczną resekcję wątroby oraz lewostronną hemikolektomię.
11.12.2020
Prof. Piotr Laudański z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii UCZKIN WUM będzie brał czynny udział projekcie finansowanym w ramach działań Horyzont 2020 tzw. „Twinning project” (konkurs: WIDESPREAD-05-2020). Projekt o akronimie ERIN (Ethically Responsible INnovations in reproductive medicine), zaplanowany na 36 miesięcy, dotyczy współpracy mającej na celu stworzenie ram etycznych niezbędnych do pracy naukowej i klinicznej w zakresie spersonalizowanej medycyny rozrodu. Działanie obejmie w szczególności zagadnienia tak zwanej przedimplantacyjnej diagnostyki genetycznej oraz nowoczesnych metod zachowania płodności czyli nowej dziedziny medycyny „oncofertility”.
09.12.2020
W dniach 4-5 grudnia br. odbyła się 18. edycja Międzynarodowej Konferencji Rynologicznej - RHINOFORUM 2020.
Organizatorami wydarzenia, które odbyło się w Warszawie byli: Klinika Otorynolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Towarzystwo Rynologiczne. W uroczystym otwarciu konferencji wziął udział JM  Rektor WUM, który sprawował honorowy patronat nad wydarzeniem.
01.12.2020
Dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM zajął III miejsce w XII edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”. Wyniki konkursu ogłoszono 30 listopada.
Printer Friendly, PDF & Email