Kontakt


Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego liceów dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra

(ebalkowiec@wum.edu.pl)

Printer Friendly, PDF & Email